Bestilling med Klikk og Hent

Dette produktet er et legemiddel som krever ekstra veiledning fra farmasøyt før kjøp. Mellom kl 16.00 og 08.00, samt i helger, er produktet derfor kun tilgjengelig for bestilling med Klikk og hent i apotek.

Ordren vil være klart for henting på ditt valgte Boots Apotek innen 1 time i åpningstiden til apoteket.

Dette produktet kan kun kjøpes av menn over 18 år. Kan du bekrefte at du er mann?


Finn ditt apotek og se åpningstider (åpnes i nytt vindu)

Egenerklæring for kjøp av produkt uten resept

Dette produktet er et legemiddel som krever ekstra veiledning fra farmasøyt før kjøp, du må derfor svare på noen spørsmål i chatvinduet. Hensikten er å avklare om du har sykdommer eller bruker medisiner som gjør at du ikke kan bruke produktet, og ellers redusere faren for feilbruk og bivirkninger.

Farmasøyten vil deretter sende deg videre til handlekurven.

×
Oppdatert 29.06.2023 Publisert 28.06.2023
PSO tiden er over, vennligst logg på igjen

Rydd medisinskapet nå!

Det er mange grunner til at gamle medisiner bør ryddes ut av skuffer og skap og leveres til apoteket. Her er de viktigste.

Medisiner og vitaminer i en håndMedisiner og vitaminer i en hånd

Lever legemidler som ikke lenger er aktuelle til apoteket. Da unngår du faren for at ulike styrker og ulike medisiner forveksles. 

 

Unngå at miljøfarlige stoffer havner i naturen

Legemidler er en miljørisiko, og det er vanskelig å unngå at en del av legemidlene vi bruker skilles ut fra kroppen og ut via kloakken til vannveier der de kan gjøre skade. Renseanlegg fjerner noen av disse stoffene, men vi klarer per nå ikke å fjerne alt.  At dårlige rutiner for destruksjon av legemidler fører legemidler ut i naturen kan vi forhindre ved å levere gamle medisiner og medisinrester til apoteket for forsvarlig destruksjon. Legemidler skal aldri skylles ned i vask eller toalett, og aldri kastes i vanlig avfall. 

Gamle medisiner skal ikke brukes

Alle legemidler har en utløpsdato og regler for hvordan produktet skal oppbevares. Årsaken til dette er at produsenten gjør tester som viser hvor lenge det kan garanteres at produktet virker som det skal. Etter utløpsdatoen kan man risikere at produktet taper effekten sin, at det blir vekst av mikroorganismer i det eller at det skjer andre kjemiske endringer i produkter, som gjør at produktet ikke er trygt å bruke. Har legemiddelet endret utseende, lukt eller konsistens, noe man iblant kan se på salver, kremer, linimenter og lignende, skal disse ikke brukes. 

Legemidler er også sårbare for frost og for høye temperaturer. Dette kan også endre produktet slik effekten ikke kan garanteres lenger. Derfor er det viktig at du ikke bruker legemidler som har gått ut på dato eller som har vært oppbevart i for høy eller for lav temperatur.

Unngå forvirring

Det kan være flere grunner til at et legemiddel ikke lenger er i bruk. I noen situasjoner vil man sitte med rester etter en kur, andre ganger kan dosering eller tilstand ha endret seg. Uansett bør man levere legemidler som ikke lenger er aktuelle til apoteket. Da unngår du faren for at ulike styrker og ulike medisiner forveksles. 

 

Unngå at legemiddelet havner i gale hender

Legemidler som ikke er i bruk, men som hoper seg opp i skuffer og skap, kan utgjøre en fare om de havner i gale hender ved at for eksempel barn finner dem. For å unngå dette, er det viktig at medisinbeholdningen ryddes jevnlig, at legemidler destrueres på forsvarlig måte, og at legemidlene oppbevares forsvarlig i låsbart medisinskap mens de er i bruk.  

retur medisinretur medisin

RETUR

UNNGÅ AT FARLIG AVFALL
HAVNER I NATUREN

Alle Boots apotek tar imot og sørger for forsvarlig destruksjon av legemidler, batterier og el. apparater som forhandles av apoteket. 

Boots Norway © 2024