Bestilling med Klikk og Hent

Dette produktet er et legemiddel som krever ekstra veiledning fra farmasøyt før kjøp. Mellom kl 16.00 og 08.00, samt i helger, er produktet derfor kun tilgjengelig for bestilling med Klikk og hent i apotek.

Ordren vil være klart for henting på ditt valgte Boots Apotek innen 1 time i åpningstiden til apoteket.

Dette produktet kan kun kjøpes av menn over 18 år. Kan du bekrefte at du er mann?


Finn ditt apotek og se åpningstider (åpnes i nytt vindu)

Egenerklæring for kjøp av produkt uten resept

Dette produktet er et legemiddel som krever ekstra veiledning fra farmasøyt før kjøp, du må derfor svare på noen spørsmål i chatvinduet. Hensikten er å avklare om du har sykdommer eller bruker medisiner som gjør at du ikke kan bruke produktet, og ellers redusere faren for feilbruk og bivirkninger.

Farmasøyten vil deretter sende deg videre til handlekurven.

×

Miljø og samfunn

Plast og plasthåndtering

Alliance Healthcare Norge Apotekdrift AS støtter norske myndigheters ambisjoner om å redusere forbruket av plast og sikre at plast blir håndtert og resirkulert på forsvarlig vis. I tråd med EU-målene for materialgjenvinning av plastemballasje vil 50 % av all plasten som brukes innen 2025 være gjenvinnbar, og 55 % innen 2030.

I 2019 avla Alliance Healthcare Norge Plastløftet som landets første legemiddelgrossist. Plastløftet et initiativ fra Grønt Punkt, hvor vi sammen med flere bedrifter forplikter oss til å jobbe for en reduksjon i bruk av plastemballasje, økt bruk av resirkulert plast og innovasjon for reduksjon av plastbruk.

Alliance Healthcare Norge er sertifisert Miljøfyrtårn og medlem av Grønt Punkt og rapporterer årlig inn tiltak og resultater til Grønt Punkt Norge.

Avfallshåndtering
Alliance Healthcare Norge Apotekdrift AS har som målsetning å redusere mengden avfall virksomheten genererer og å øke andelen som resirkuleres. Derfor overvåker og kartlegger vi avfallet fra alle deler av vår virksomhet.

CO₂
Alliance Healthcare Norge Apotekdrift AS og Alliance Healthcare Norge overvåker all reisevirksomhet og transportvirksomhet i selskapet med tanke på reduksjon av CO₂-utslipp. Vi oppfordrer til økt bruk av videokonferanser, og andre former for telekommunikasjon, for å redusere behovet for reiser og dermed vårt karbonavtrykk. Sammen med våre underleverandører av transport- og logistikk-tjenester jobber vi for å redusere utslipp av klimagasser.

Grønn strøm
Alliance Healthcare Norge Apotekdrift AS og Alliance Healthcare Norge bruker 100% sertifisert strøm fra fornybare kilder med opprinnelsesgaranti.

Retur av gamle legemidler
Alle Boots apotek tar imot dine gamle legemidler for sikker destruering. Vi anbefaler at du leverer inn alle rester av legemidler, legemidler du ikke bruker lenger og legemidler som har gått ut på dato til ditt nærmeste apotek. Gamle legemidler utgjør en betydelig fare for miljøet. Oppbevar alltid legemidler hjemme i låst skap, slik at du hindrer at barn har tilgang til legemidlene. Gjør det til en god vane å rydde i medisinskapet jevnlig, slik at du får sortert ut legemidler som skal destrueres. Kast aldri legemidler sammen med vanlig avfall.


Organdonasjon - et ja som redder liv

Over 12 000 mennesker har fått et nytt og bedre liv i Norge takket være organdonasjon. I dag står over 450 på venteliste for et nytt organ som kan redde livet deres. Ditt ja redder liv!

 

Hvordan sier man ja?

Å si ja til organdonasjon er enkelt. Alt du trenger å gjøre er å informere dine nærmeste. De vil alltid være involvert i en eventuell donasjonsprosess, og bli bedt om å bekrefte din vilje. I tillegg kan du fylle ut et donorkort som bekreftelse på at dine nærmeste er informert. Donorkortet kan du ha følgende steder:

  • Lommeboken – du finner papirkortet i brosjyren «Organdonasjon redder liv» på ditt apotek eller legekontor
  • Mobilen – last ned appen «Donorkort» gratis til iPhone og Android
  • Kjernejournalen – fyll ut og lagre ditt donorkort i din kjernejournal. Tjenesten krever en digital id: https://minhelse.helsenorge.no/donorkor

Les mer på donorkort.no

 

Hvem kan si ja og hva kan doneres?

Alle kan si ja til organdonasjon, uansett alder, helsetilstand eller medisinbruk. Ingen er for gammel eller syk til å si ja. Skulle donasjon bli aktuelt, vil det i hvert enkelt tilfelle være en medisinsk vurdering om organene er egnet for transplantasjon. Også de som ikke kan gi blod, kan donere organer.

En donor kan redde opptil syv liv. Hjerte, lunger, lever, nyrer og bukspyttkjertel, er de livreddende organene man kan donere etter sin død. I tillegg er det mulig å donere en nyre mens man lever, til en slektning eller nær venn.

Hvorfor er det viktig?

Organdonasjon angår oss alle. Det er mange gode grunner til å si ja.

Til enhver tid står det mellom 400 og 500 nordmenn på venteliste for et nytt, livreddende organ. For mange av dem er dette eneste utvei fra en dødelig sykdom. Over 12 000 nordmenn har siden oppstarten i 1969 fått et bedre liv, eller unngått døden, takket være denne fantastiske behandlingsformen.

Ville du takket ja til et nytt organ hvis det kunne redde livet ditt? Organdonasjon er basert på frivillighet og altruisme. Ordningen fungerer hvis så mange som mulig sier ja. Det er faktisk tre ganger større sjanse for at du vil trenge et nytt livreddende organ, enn at du selv blir organdonor. Hvis du er beredt til å motta, bør du også gi.

Les mer på organdonasjon.no


Vaksinedonasjon

Når du får satt vaksine hos oss, donerer vi automatisk en vaksine til et barn som trenger det*

Mange barn i verden dør fremdeles av sykdommer som det finnes effektive vaksiner mot. Mens vi i Norge ikke lenger bekymrer oss for potensielt dødelige sykdommer som meslinger og polio, fordi de inngår i vaksinasjonsprogrammet den norske staten tilbyr norske barn, er slike sykdommer fremdeles en trussel mot liv og helse i land der myndighetene ikke har mulighet til å kjøpe inn vaksiner til lokale barn. United Nations Foundation, vaksinealliansen Gavi og UNICEF jobber aktivt for å vaksinere barn mot livstruende sykdommer, og nå har Boots apotek inngått et samarbeid med dem for å bidra til at enda flere barn kan få vaksiner. Fra denne høsten vil Boots apotek donere vaksiner når kunder får satt vaksiner hos oss. Slik kan kundene ikke bare beskytte seg selv og sine nærmeste mot livstruende sykdom, men også bidra til å beskytte barn og samfunn i utviklingsland.

 

I samarbeid med United Nations Foundation

*Alliance Healthcare Norge Apotekdrift AS garanterer en minstesum til vaksinasjonsprogrammet i 2020/2021 som tilsvarer 100 000 vaksiner.

 

 

Vaksiner redder liv
Over 1,5 millioner mennesker mister hvert år livet på grunn av sykdommer det finnes effektive vaksiner mot. Klimaforandringer, konflikter og urbanisering øker faren for utbrudd av livstruende sykdommer.
(Gavi)

Barnevaksinasjon nytter
Vaksinering mot vanlige barnesykdommer redder mellom to og tre millioner barns liv hvert år. Meslingvaksine har alene forebygget 23, 2 dødsfall fra år 2000 til 2018. 2,5 milliarder barn har blitt vaksinert mot polio siden år 2000. Antallet lammelser i forbindelse med polio har falt med 99 % siden 1988, fra 350 000 til færre enn 200 i 2019. 
(UNICEF)

Vaksiner forebygger fattigdom
Studier viser at vaksinering reduserer utgifter til medisinsk behandling, øker sjansen for at barn får skolegang og øker sjansen for at barn blir produktive familiemedlemmer og bidragsytere til samfunnet på sikt. Dette alene kan forhindre at millioner av mennesker havner i ekstrem fattigdom.
(Harvard, 2018)

Boots Norway © 2021