Bestilling med Klikk og Hent

Dette produktet er et legemiddel som krever ekstra veiledning fra farmasøyt før kjøp. Mellom kl 16.00 og 08.00, samt i helger, er produktet derfor kun tilgjengelig for bestilling med Klikk og hent i apotek.

Ordren vil være klart for henting på ditt valgte Boots Apotek innen 1 time i åpningstiden til apoteket.

Dette produktet kan kun kjøpes av menn over 18 år. Kan du bekrefte at du er mann?


Finn ditt apotek og se åpningstider (åpnes i nytt vindu)

Egenerklæring for kjøp av produkt uten resept

Dette produktet er et legemiddel som krever ekstra veiledning fra farmasøyt før kjøp, du må derfor svare på noen spørsmål i chatvinduet. Hensikten er å avklare om du har sykdommer eller bruker medisiner som gjør at du ikke kan bruke produktet, og ellers redusere faren for feilbruk og bivirkninger.

Farmasøyten vil deretter sende deg videre til handlekurven.

×
Oppdatert 05.10.2023 Publisert 03.10.2023
PSO tiden er over, vennligst logg på igjen

Legemidler

Hva er er legemiddel?

Legemidler defineres som stoffer, råstoffer fra plante- eller dyreriket og preparater som brukes for å forebygge, lege eller lindre sykdom, sykdomssymptomer eller smerter. Legemidler kan også brukes til å påvirke fysiologiske funksjoner hos mennesker eller dyr eller til å påvise sykdom. Noen ganger kan et stoff regnes som legemiddel også når det har andre bruksområder enn dette.

Legemidler godkjennes for salg i Norge av Statens legemiddelverk. I denne prosessen godkjennes også informasjon om produktet, og det blir bestemt om produktet skal kunne selges med eller uten resept i Norge, samt hvilken legemiddelgruppe det skal plasseres i.

legemidler og bruken av dem legemidler og bruken av dem

Informasjon om legemidler

Alle legemidler som er godkjent for salg i Norge er utstyrt med et godkjent vedlegg i pakken som inneholder viktig informasjon til den som skal bruke legemiddelet. Dette bør man alltid lese gjennom før man bruker et legemiddel.

Har man behov for mer informasjon, eller spørsmål om legemidler man bruker, anbefales det at man tar kontakt med sin lege eller med farmasøyt i apotek. Farmasøyter er legemiddeleksperter, og har som hovedoppgave å sikre riktig legemiddelbruk.

Legemidler som er registrert i Norge vil man kunne finne generell informasjon om i Felleskatalogen. Der lenkes det også til den preparatomtalen som er godkjent av Legemiddelverket, SPC.

Naturlegemidler

Mange av stoffene som i dag brukes i legemidler har sin opprinnelse i planter, og planter har alltid vært en viktig del av produktene man finner i apotek. I dag finnes det også en rekke ulike naturmidler i norske apotek, og noen av disse er registrert som naturlegemidler. Naturlegemidler godkjennes også for salg i Norge av Legemiddelverket.

Det er viktig å være klar over at produkter som er naturlegemidler ikke har samme type studier og dokumentasjon for effekt som andre legemidler. For at legemidler skal kunne hevde at de har effekt for å behandle sykdom, må det omfattende studier og dokumentasjon til.

Naturlegemidler baserer seg kun på tradisjon for bruk i folkemedisinen, uten å henvise til effekt. Når produkter registreres som naturlegemiddel stilles det krav til kvalitet i produksjonen, og til at produktet ikke har alvorlige bivirkninger.

Plantebaserte kosttilskudd

Hvis produsenten ikke velger å få produktet sitt godkjent som naturlegemiddel vil det ofte selges som kosttilskudd. For kosttilskudd gjelder det også regler som regulerer hva man kan si om produktet på emballasjen og i markedsføring. Det skal sikres at produktet ikke er helseskadelig. Dersom det gis inntrykk av at et produkt kan forebygge, lege eller lindre sykdom, sykdomssymptomer eller smerter, vil det falle inn under definisjonen på legemidler, og kan ikke selges som et kosttilskudd i Norge.

Kosttilskudd godkjennes ikke for salg på forhånd av myndighetene, og det er opp til leverandøren, de som importerer og de som selger kosttilskudd å sikre at lover og regler i forhold til produksjon og påstander rundt slike produkter blir fulgt. I Norge er det Mattilsynet som er tilsynsmyndighet for kosttilskudd.

Vær oppmerksom på at også plantebaserte produkter kan påvirke effekten av andre legemidler, og at du bør opplyse legen og apoteket om det dersom du bruker plantebaserte produkter ved siden av legemidlene dine.

Produktvurdering i Boots Apotek

Alle produkter som tas inn i sortimentet i Boots Apotek, som ikke er legemidler godkjent for salg i Norge av Legemiddelverket, gjennomgår en uavhengig vurdering i vår fag- og kvalitetsavdelingen. Her gjennomgås dokumentasjonen for produktene i forhold til gjeldende norsk og europeisk regelverk og påstander og informasjon rundt produktet. Dette gjøres for å sikre at kvaliteten og sikkerheten i produktene vi velger å ta inn holdes på det høyeste nivået, slik at kundene kan ha tillit til produkter de finner hos oss, uansett hvilken produktgruppe de tilhører.

Boots Norway © 2024