Derfor bør du ikke låne andres medisiner

Derfor bør du ikke låne medisiner

 Det er særlig smertetstillende legemidler og sovetabletter det kan være fristende å låne, ofte fra ektefelle, familiemedlemer eller venner. Selv om det virker veldig enkelt og ufarlig, særlig hvis man selv har brukt legemiddelet tidligere, er det ikke å anbefale å bruke legemidler som er skrevet ut til andre.

Individuelt tilpasset

Når legen skriver ut medisiner på resept, gjør legen en vurdering av behovet for legemiddelet, og ikke minst effekten og nytten av legemiddelet opp mot risikoen ved å bruke det for den enkelte pasient. Alle legemidler har potensielle bivirkninger, og det er heller ikke alle som kan bruke alle legemidler, på grunn av helsetilstand og kroniske sykdommer. Valg av legemiddel og dosering kan også være indiduelt tilpasset. Derfor kan legemidler som er til stor nytte for noen, være skadelige for andre.

Legemidler kan påvirke effekten av andre legemidler. Tilfeller der legemidler gir hverandre sterkere eller svakere effekt, kan gi alvorlige konsekvenser for brukeren. Potensialet for slike interaksjoner vurderes av legen ved utskriving av resepten, og også av farmasøyt når legemiddelet hentes, men det er selvsagt gjort på bakgrunn av de medisinene man vet at en bestemt person bruker. 

Snakk med legen din!

Det er naturlig at man ønsker å hjelpe venner og familie, særlig hvis man selv opplever god effekt av et legemiddel. Å snakke om legemidler, kan være nyttig, men det er viktig at man alltid beholder respekten for legemidler. Det er opp til lege å vurdere behovet for behandling med reseptpliktige legemidler. Kontakt derfor legen din, hvis det er legemidler som kan høres nyttige ut. Det kan også hende at legen har et bedre alternativ, eller at det viser seg at behandling med medisiner ikke er det riktige for nettopp deg.

Når man låner hverandre legemidler så er det ut fra et ønske om å hjelpe, og at andre skal få oppleve den gode virkningen av legemidlet man selv har hatt. Oppfordringen må likevel være å kontakte lege for å få en vurdering av om legemidlet er trygt å bruke, og kanskje har legen til og med et bedre alternativ.

Feilbruk av legemidler

Man regner med at 10-15 prosent av alle sykehusinnleggelser skyldes bivirkninger og feilbruk av legemidler. Det finnes ikke noen tall på hvor mange av disse som kan skyldes at folk bruker reseptbelagte legemidler uten å rådføre seg med lege.

 


Populære produkter

No7 Lift & Luminate Triple Action Collection Verdi: 1700,-

699,-

Boots Soft White Handwash 500ml Før: 19.90

10,-

Laura Ashley Bathing Botanicals gavesett Før: 499,-

149,70

No7 Protect & Perfect gavesett Før: 399,-

119,70


Lik, Følg eller Del på sosiale medier