Bestilling med Klikk og Hent

Dette produktet er et legemiddel som krever ekstra veiledning fra farmasøyt før kjøp. Mellom kl 16.00 og 08.00, samt i helger, er produktet derfor kun tilgjengelig for bestilling med Klikk og hent i apotek.

Ordren vil være klart for henting på ditt valgte Boots Apotek innen 1 time i åpningstiden til apoteket.

Dette produktet kan kun kjøpes av menn over 18 år. Kan du bekrefte at du er mann?


Finn ditt apotek og se åpningstider (åpnes i nytt vindu)

Egenerklæring for kjøp av produkt uten resept

Dette produktet er et legemiddel som krever ekstra veiledning fra farmasøyt før kjøp, du må derfor svare på noen spørsmål i chatvinduet. Hensikten er å avklare om du har sykdommer eller bruker medisiner som gjør at du ikke kan bruke produktet, og ellers redusere faren for feilbruk og bivirkninger.

Farmasøyten vil deretter sende deg videre til handlekurven.

×
Oppdatert 28.02.2023 Publisert 03.03.2021
PSO tiden er over, vennligst logg på igjen

Astma og KOLS

Både astma og KOLS er kroniske lungesykdommer som kan gi problemer som tung pust, slim i luftveiene og hoste. Det er imidlertid noen svært viktige forskjeller mellom disse tilstandene som det er viktig å være klar over. Både astma og KOLS er sykdommer som vil kreve behandling og oppfølging fra lege.

Dersom du har astma eller KOLS er det viktig å bruke vedlikeholds- og anfallsmedisin korrekt. Sjekk inhalasjonsteknikk regelmessig i ditt nærmeste Boots Apotek.

Fakta om astma

Astma er en kronisk lungesykdom som gjør at lungene i perioder blir overfølsomme og trekker seg sammen.  Dermed kan det bli vanskelig å puste og slim kan også samle seg i luftveiene fordi de er trange. Typiske symptomer er pustevansker, piping i brystet og perioder med hoste. Astma kan opptre i alle aldre. Astma opptrer ofte sammen med eksem og allergi.

Årsaken til astma er foreløpig ukjent. Både arv og miljø ser ut til å ha innvirkning på om man utvikler sykdommen. Faktorer som røyking, forurensning, infeksjoner og allergener har stor betydning for utvikling av astma.

Behandlingen av astma har som mål å redusere hyppigheten av anfall og å redusere plagene ved anfall. Til dette brukes ulike medisiner som reduserer spenningen i muskulaturen i lungene og betennelsesdempende medisiner. Det er også en hel del tiltal du selv kan gjøre for å begrense hyppigheten av anfall. Å slutte å røyke er viktig, og å holde seg unna faktorer du vet kan utløse astmaanfall er en god strategi. Temperatur kan være en utløsende faktor, så vær særlig oppmerksom på kaldt vær, og bruk gjerne varmemaske i kulden. Stress og emosjonelle påkjenninger kan også utløse astmaanfall.


Fakta om KOLS

KOLS (Kronisk obstruktiv lungesykdom) er en betegnelse som brukes om flere ulike tilstander som fører til reduksjon av luftstrømmen gjennom lungene. KOLS skyldes at faktorer som røyking setter i gang en betennelsesprosess i lungene. Slimhinnene i lungene skades, det dannes innsnevringer og det blir vanskelig å puste.

 KOLS er særlig vanlig blant mennesker over 40 år som røyker. Symptomer på KOLS kan være tung pust, kronisk hoste og økt slimproduksjon. KOLS utvikler seg over lang tid, og derfor forekommer KOLS hyppigere hos eldre personer. Selv om røyking er den viktigste årsaken til KOLS har også andre former for luftforurensing og genetiske faktorer noe å si for faren for å utvikle KOLS. Astma øker faren for å utvikle KOLS, men astma er ikke det samme som KOLS. Astmapasienter kan oppleve at astmamedisinene over tid ikke har ønsket effekt fordi de har utviklet KOLS.

Det finnes ingen kur for KOLS. Behandling av sykdommen er først og fremst rettet inn mot å redusere symptomer og bedre livskvaliteten. Medisiner kan i liten grad bidra til å bremse sykdommen, men brukes for å utvide luftveiene og/eller redusere betennelsesreaksjonen i lungene. For noen vil det også være aktuelt med behandling for å redusere problemer med slim i luftveiene.

 

Råd til deg som bruker medisiner mot astma og KOLS:

  • Riktig bruk av vedlikeholds- og anfallsmedisin.
  • Viktig å bruke vedlikeholdsmedisin også i gode perioder.
  • Riktig teknikk ved bruk av inhalator. Sjekk inhalasjonsteknikk regelmessig hos apoteket.

 

Boots Norway © 2024