Influensa

Influensa er infeksjoner i luftveiene som skyldes ulike influensavirus. For de aller fleste av oss vil influensa være ubehagelig, men ikke farlig, og infeksjonen går over av seg selv.

Ta influensavaksinen raskt og enkelt hos Boots Apotek. Les mer her

Sesonginfluensa igjen hvert år, og gjerne på senhøsten eller tidlig vinter. Personer i risikogruppen bør vaksinere seg årlig.

Influensa symptomer

Symptomer på influensa er;

 • Høy feber
 • Frysninger
 • Muskelsmerter
 • Hodepine
 • Slapphet
 • Sår hals
 • Tørrhoste

Mageplager, også med oppkast, kan forkomme særlig hos barn. Symptomene ved influensa kommer gjerne brått, og kan skille seg fra typiske forkjølelser vet at de er kraftigere og varer lengre.

Hvor lenge varer influensa?

Tiden det tar fra man blir smittet til symptomene melder seg (inkubasjonstid) er vanligvis 1-3 dager og en episode med influensa varer vanligvis 7-10 dager. Man kan smitte andre fra den dagen symptomene oppstår og i 3-5 dager etterpå. Influensa er en sykdom forårsaket av virus. Det finnes tre ulike typer influensavirus, A, B og C, som igjen deles i flere undergrupper.

For å kunne tilpasse seg omgivelsene og spre seg mest mulig kan viruset forandre seg (mutere). Derfor opptrer stadig nye varianter av influensavirusene, og derfor vil man aldri bli immun mot alle typer influensavirus.

Sesonginfluensa

Sesonginfluensa er et tilbakevendende utbrudd med influensa A eller B som kommer hvert år, gjerne senhøstes eller tidlig vinter. Influensasesongen varer som regel fra desember til mars. Vanligvis blir 5-10 % av befolkningen smittet. Hvert år lages det influensavaksine rettet mot den type influensavirus som ventes å dominere sykdomsbildet det året. Sesonginfluensa forårsakes av virus som likner en del på hverandre fra år til år. Dette gjør en god del av befolkningen immun eller gir mild influensasykdom fordi mange har vært syke med liknende virus tidligere.

Hvordan forebygge influensa?

Personer i risikogruppen bør vaksinere seg årlig mot sesonginfluensa. Hos Boots Apotek tilbyr vi reseptfri influensavaksine. Gravide bør kontakte lege eller helsestasjon for råd om vaksinasjon. Helsemyndighetene gir råd om vaksinasjon av befolkningen ved utbrudd av nye epidemier.

Ved influensasykdom er det viktig med hvile, ro og å få i seg nok væske. Behandlingen er først og fremst rettet mot å lindre symptomer. Antibiotika har ingen effekt på virus, og har derfor ingen plass i behandlingen av influensa med mindre det oppstår infeksjoner som skyldes bakterier.

Ved alvorlig sykdom finnes reseptbelagte legemidler mot virus (Tamiflu, Relenza).

Disse må tas tidligst mulig etter at du har blitt syk (innen 48 timer) for å kunne forkorte sykdomsforløpet. Hvis du får en bakterieinfeksjon i tillegg til influensa, vil legen vurdere om det bør gis antibiotika.

 

Risikogrupper influensa - hvem kan bli alvorlig syk?

 • personer med kronisk luftveissykdom eller hjerte-/karsykdom
 • personer med kronisk lever eller nyresvikt
 • personer med nedsatt immunforsvar
 • personer med diabetes (type 1 og 2)
 • personer med alvorlig fedme
 • personer over 65 år
 • beboere i omsorgsbolig eller sykehjem
 • voksne og barn med kronisk nevrologisk skade eller sykdom
 • helsepersonell
 • svinerøktere

Se for øvrig Folkehelseinstituttet nettsider for oppdatert informasjon.

 

Relevante produkter

Boots Norway © 2021