Bestilling med Klikk og Hent

Dette produktet er et legemiddel som krever ekstra veiledning fra farmasøyt før kjøp. Mellom kl 16.00 og 08.00, samt i helger, er produktet derfor kun tilgjengelig for bestilling med Klikk og hent i apotek.

Ordren vil være klart for henting på ditt valgte Boots Apotek innen 1 time i åpningstiden til apoteket.

Dette produktet kan kun kjøpes av menn over 18 år. Kan du bekrefte at du er mann?


Finn ditt apotek og se åpningstider (åpnes i nytt vindu)

Egenerklæring for kjøp av produkt uten resept

Dette produktet er et legemiddel som krever ekstra veiledning fra farmasøyt før kjøp, du må derfor svare på noen spørsmål i chatvinduet. Hensikten er å avklare om du har sykdommer eller bruker medisiner som gjør at du ikke kan bruke produktet, og ellers redusere faren for feilbruk og bivirkninger.

Farmasøyten vil deretter sende deg videre til handlekurven.

×
Oppdatert 06.03.2023 Publisert 24.02.2021
PSO tiden er over, vennligst logg på igjen

Influensa

Har du fått influensa? I så fall kjenner du igjen følgende symptomer: feber, frysninger, muskelsmerter, hodepine, slapphet, sår hals og tørrhoste. Men hva er egentlig influensa og ikke minst, hvor lenge varer influensa?

Influensa: Mange gruer seg til sesonginfluensaen som gjerne kommer på senhøsten eller tidlig vinter. Personer i risikogruppen bør ta influensavaksine årlig.

Hva er influensa?

Influensa er infeksjoner i luftveiene som skyldes ulike influensavirus. For de aller fleste vil influensa være ubehagelig, men ikke farlig, og infeksjonen går over av seg selv.

Influensa – symptomer og inkubasjonstid

Tiden fra man blir smittet med influensavirus til symptomene melder seg (inkubasjonstid) er vanligvis 1-3 dager. Symptomene ved influensa kommer gjerne brått, og kan skille seg fra forkjølelse ved at de er kraftigere og varer lenger.

Typiske influensa-symptomer er:

 • Høy feber
 • Frysninger
 • Muskelsmerter
 • Hodepine
 • Slapphet
 • Sår hals
 • Tørrhoste

Mageplager kan også forkomme, særlig hos barn, hvor influensa gjerne forbindes med oppkast.

Hvor lenge varer influensa?

Influensa har vanligvis en varighet på mellom 7-10 dager. Du kan smitte andre allerede dagen før symptomene viser seg, og du er da vanligvis smitteførende i 3 til 5 dager. Barn kan være smitteførende noe lenger. Du kan smitte andre selv om du ikke har symptomer. Det finnes tre ulike typer influensavirus; A , B og C, som igjen deles i flere undergrupper.

Influensavirusene forsøker å spre seg mest mulig, og kan derfor forandre seg (mutere) for å kunne tilpasse seg omgivelsene. Derfor opptrer stadig nye varianter av influensavirusene, og av den grunn vil man aldri kunne bli immun mot alle typer influensavirus.

Sesonginfluensa

Sesonginfluensa er et tilbakevendende utbrudd av influensa A eller B som kommer hvert år, gjerne sent på høsten eller tidlig vinter. Influensasesongen varer som regel fra desember til mars. Vanligvis blir 5-10 % av befolkningen smittet. Hvert år lages det influensavaksine rettet mot den type influensavirus som forventes å dominere sykdomsbildet det året. Sesonginfluensa forårsakes av virus som likner en del på hverandre fra år til år. Dette gjør en god del av befolkningen immun - eller gir milde influensa-symptomer fordi mange har vært syke med liknende virus tidligere.

I Boots Apotek kan du vaksinere deg. Våre farmasøyter kan rekvirere vaksine mot sesonginfluensa, og du trenger dermed ikke resept fra fastlegen for å få satt denne typen vaksine i norske apotek. Risikogrupper kan også få vaksine mot sesonginfluensa via fastlege eller kommunen der de bor, og betaler da kun en egenandel.

Så enkelt er det å vaksinere seg på Boots Apotek

Hvordan forebygge influensa?

Influensa kan forebygges ved å vaksinere seg. Personer i risikogruppen bør vaksinere seg årlig mot sesonginfluensa. Er du gravid, bør du kontakte lege eller helsestasjon for å få råd om vaksinasjon. Helsemyndighetene gir råd om vaksinasjon av befolkningen ved utbrudd av nye epidemier.

Generell forebygging av influensa inkluderer også hostevaner, håndhygiene og begrensing av nærkontakt.

5 tips som reduserer risikoen for influensasmitte:

 •  Unngå å hoste eller nyse direkte på andre.
 • Prøv å hoste eller nyse i et papirtørkle som du kaster etterpå, eller i albuekroken dersom du ikke har engangslommetørkle tilgjengelig.
 • Vask hendene etter all kontakt med luftveissekret eller gjenstander som kan være forurenset med dette.
 • God håndhygiene er viktig for alle som er i hjemmet. Vask hendene med såpe og vann, eller desinfiser med desinfeksjonssprit.
 • Om mulig bør man unngå nærkontakt med syke personer. 

 

Sånn blir du kvitt influensa

Når du har influensa er det viktig med hvile, ro og å få i seg nok væske. Behandlingen er først og fremst rettet mot å lindre symptomer. Antibiotika har ingen effekt på virus, og har derfor ingen plass i behandlingen av influensa med mindre det oppstår infeksjoner som skyldes bakterier.

Ved alvorlig sykdom finnes det reseptbelagte legemidler mot virus. Disse må tas tidligst mulig etter at du har blitt syk (innen 48 timer) for å kunne forkorte sykdomsforløpet. Slik behandling er særlig viktig hvis du tilhører en av risikogruppene for komplikasjoner. Hvis du får en bakterieinfeksjon i tillegg til influensa, vil legen vurdere om det bør gis antibiotika.

 

Hvem er i risikogruppa og bør vaksineres mot influensa?

FHI anbefaler at følgende personer bør vaksinere seg

Det er kommunene som organiserer vaksinasjon av risikogruppene, personer i risikogruppe betaler da kun en liten egenandel. Vaksinering i apotek er ikke en del av influensavaksinasjonsprogrammet, og alle som vaksinerer seg der må betale full pris for vaksine og vaksinering. Dette gjelder også personer i målgruppene.

Se for øvrig Folkehelseinstituttet nettsider for oppdatert informasjon.

Kilde: Helsenorge - Influensa

Relevante produkter

Boots Norway © 2024