Influensa eller forkjølelse? - Her er de viktigste kjennetegnene

Alle blir forkjølet i blant mens influensa er et sjeldnere bekjentskap for de fleste av oss. Her er det du skal se etter for å vite forskjell.

Forkjølelse er vanligere enn influensa, men influensa pleier å ha lengre sykdomsforløp.

Forkjølelse er mye vanligere enn influensa

Både influensa og forkjølelse skyldes virus. Det finnes til enhver tid mange ulike forkjølelsesvirus i omløp. Fordi det er mer enn 200 ulike virus som kan gi forkjølelse, vil man aldri kunne bli immun mot forkjølelse. De fleste av oss er forkjølet noen ganger i året, og det er helt normalt at man blir det.

 Det finnes også mange ulike influensavirus, men i motsetning til forkjølelse er influensavirus i mye større grad knyttet til sesong. Influensa opptrer hyppigst i perioden mellom desember og mars. Hvilke influensavirus som forårsaker influensa i Norge varierer fra år til år.

Studier viser at voksne får influensa relativt sjelden. Det kan gå mange år mellom hver gang man får influensa. I en vanlig sesong vil kun fem til ti prosent av befolkningen få influensa. For å være sikker på at du har influensa må du ta prøver hos legen.

 

Influensa er kraftigere og varer lenger

En omgang med influensa varer vanligvis i 7-10 dager, og det er vanlig at man kan føle seg litt redusert i en periode etterpå. Det er vanlig med høy feber, frysninger, muskelsmerter, hodepine, slapphet, sår hals og tørrhoste når man har influensa.

Forkjølelse har mildere plager og varer kortere. Ved forkjølelse er det mindre vanlig med høy feber.

 

Influensa kan også forårsake magesjau

I motsetning til forkjølelse er det relativt at influensa også gir mageplager. Dårlig matlyst, kvalme og oppkast kan forekomme. Særlig barn får ofte mageplager når de har influensa.

 

Influensa kan være farlig for risikogrupper

Ellers friske, voksne mennesker tåler som regel influensa bra, og infeksjonen vil gå over av seg selv. For noen grupper i befolkningen kan influensa gi risiko for alvorlig sykdom og komplikasjoner. Rundt 900 personer dør av influensa hvert år i Norge.

 

Det finnes vaksine mot influensa

Selv om det er ulike virus som forårsaker de årlige influensaepidemiene, utvikles det hvert år vaksine mot de virusene man forventer i sesongens influensa. Risikogrupper anbefales å ta influensavaksine.

 

Folkehelseinstituttet anbefaler influensavaksine til:

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine.
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem.
 • Alle fra fylte 65 år.
 • Barn og voksne med:diabetes type 1 og 2.
 • De med kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt.
 • De med kronisk nevrologisk sykdom eller skade.
 • De med nedsatt immunforsvar.
 • De med svært alvorlig fedme (KMI over 40).
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege.


I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

AKTUELLE PRODUKTKATEGORIER

Sol, reise og livsstil
Toalettmapper
Reisestørrelser
Reisesyke

Relevante produkter

Flere råd og tips

Fakta om feber

Feber er en del av kroppens naturlige forsvarsmekanismer

Hjelp til røykeslutt

Fire av fem røykere angrer på at de begynte å røyke. Er du en av dem?

Sjekk UV-varselet her

Ultrafiolett stråling forventet i Norge. Se for hele Norden, og se våre beste tips før du går ut i solen.

Boots Norway © 2021