Forkjølelse

doctor-picture

En forkjølelse er en infeksjon i øvre luftveier som skyldes ett av de flere hundre ulike forkjølelsesvirusene som til enhver tid er i omløp. Voksne må regne med å bli forkjølet et par ganger i året, mens små barn er forkjølet mye oftere.

Forkjølelse er svært smittsomt, og de fleste smittes når de omgås andre mennesker. Ofte overføres virus til øyne eller nesebor via hender, men dråpesmitte ved hoste og nysing er også svært vanlig. Vel halvparten av de som smittes av et forkjølelsesvirus blir forkjølet. Tiden fra du blir smittet til du blir forkjølet, inkubasjonstiden, er vanligvis 2-4 dager. Det er relativt vanlig å forveksle kraftige forkjølelser med influensa. Begge sykdommene skyldes virus, men influensa gir kraftigere symptomer over flere uker enn det forkjølelse gjør. Vanligvis vil kun mellom fem og ti prosent av befolkningen få influensa i løpet av en sesong.

Behandling av forkjølelse

Det finnes ingen kur mot forkjølelse. Siden antibiotika kun har effekt mot bakterier, og forkjølelse skyldes virus, har antibiotika ingen plass i behandlingen av de vanlige forkjølelsessymptomene. Det store antallet forkjølelsesvirus gjør at man aldri blir immun mot forkjølelse.

De vanligste plagene ved en vanlig forkjølelse er sår hals, slapphet og kanskje noe feber i starten av infeksjonen. Tett og rennende nese, og hoste er vanlig litt lenger ut i forløpet. Plagsomme forkjølelsessymptomer kan lindres og behandles med reseptfrie produkter, og krever vanligvis ikke legebehandling med mindre det skulle oppstå komplikasjoner. Generelt anbefales det å drikke rikelig og å ta det litt med ro når man er forkjølet. Hard trening er ikke å anbefale mens man er forkjølet.

Mange synes at varm eller lunken drikke kan virke lindrende. Plagsomme symptomer som feber og smerter kan behandles med reseptfrie, smertestillende midler. Legemidler som inneholder paracetamol vil for mange være et førstevalg. Plager ved sår hals, tett og rennende nese og hoste kan også lindres. Spør på apoteket dersom du er usikker på hva som kan passe for deg. Dersom forkjølelsen ikke går over i løpet av noen uker, man føler seg svært dårlig, blir tungpustet eller får høy feber bør lege kontaktes. Forkjølelse kan ha komplikasjoner, særlig hos de aller eldste og aller yngste.

Hvorfor blir noen oftere forkjølet?

Hvor ofte man blir forkjølet kan ha sammenheng med hvor effektivt immunforsvar man har å gjøre. Studier viser at de som er utsatt for fysisk eller psykisk stress og påkjenninger og de som sover lite kan ha en tendens til å være mer utsatt for infeksjoner som forkjølelse.

Barn har ikke fullt utviklet immunforsvar, og vil normalt får flere infeksjoner enn voksne, dette gjelder særlig små barn. Når barn går i barnehage, og omgås tett med andre barn, blir de oftere syke. Barn er gjennomsnittlig forkjølet 5 ganger i året, men kan godt være forkjølet oftere enn dette. Mellom 7 og 9 ganger i året er ikke uvanlig. Barn som har søsken som går i barnehage utsettes også for mye smitte og er ofte forkjølet.

Vi har vel alle hørt at man blir forkjølet av å fryse, og forskning viser at det kan være en sammenheng mellom forkjølelse og nedkjøling av visse kroppsdeler. Dette kan skyldes at blodomløpet i nedkjølte kroppsdeler er mindre effektivt, slik at cellene i immunforsvaret har mindre muligheter til å patruljere den aktuelle kroppsdelen. Slik kan forkjølelsesvirus komme lettere til i en kald nese.  Det ser også ut til å være en sammenheng mellom forkjølelse og å fryse på føttene.

Forebygging

Det er vanskelig å unngå forkjølelser. God håndhygiene vil kunne hjelpe noe fordi hendene er en svært vanlig smittevei for forkjølelsesvirus. Å ha generelt sunn livsstil, for å bidra til et sterkt immunforsvar vil også ha en positiv effekt i forhold til motstand mot infeksjoner. Da er både et variert kosthold og tilstrekkelig med søvn viktige faktorer.

Det finnes mange kjerringråd mot forkjølelse, men det er vanskelig å bevise effekt av noen av disse. C-vitamin, solhatt (Echinacea), svarthyll og en rekke andre midler er tradisjonelt brukt for å forebygge og begrense varigheten av forkjølelse.

 

Kilder: nhi.no, helsenorge.no, fhi.no, legemiddelhandboka.no


Aktuelle produkter

Zyx sugetabletter mint 3 mg 20 stk

100,90

Antibac Pharma 85% hånddesinfeksjon 150ml

87,90

Paracet tabletter 500 mg 20 stk

46,90

Coldzyme Munnspray Mot Forkjøl 20 ml

312,90


Del, Lik eller følg oss på sosiale medier