Influensa

Influensa er infeksjoner i luftveiene som skyldes ulike influensavirus. For de aller fleste av oss vil influensa være ubehagelig, men ikke farlig, og infeksjonen går over av seg selv.

Symptomer på influensa er høy feber, frysninger, muskelsmerter, hodepine, slapphet, sår hals og tørrhoste. Mageplager, og så med oppkast, kan forkomme, særlig hos barn. Symptomene ved influensa kommer gjerne brått, og kan skille seg fra typiske forkjølelser vet at de er kraftigere og varer lengre.

Tiden det tar fra man blir smittet til symptomene melder seg (inkubasjonstid) er vanligvis 1-3 dager og en episode med influensa varer vanligvis 7-10 dager. Man kan smitte andre fra den dagen symptomene oppstår og i 3-5 dager etterpå. Influensa er en sykdom forårsaket av virus. Det finnes tre ulike typer influensavirus, A, B og C, som igjen deles i flere undergrupper.

For å kunne tilpasse seg omgivelsene og spre seg mest mulig kan viruset forandre seg (mutere). Derfor opptrer stadig nye varianter av influensavirusene, og derfor vil man aldri bli immun mot alle typer influensavirus.

Sesonginfluensa

Sesonginfluensa er et tilbakevendende utbrudd med influensa A eller B som kommer hvert år, gjerne senhøstes eller tidlig vinter. Influensasesongen varer som regel fra desember til mars. Vanligvis blir 5-10 % av befolkningen smittet. Hvert år lages det influensavaksine rettet mot den type influensavirus som ventes å dominere sykdomsbildet det året. Sesonginfluensa forårsakes av virus som likner en del på hverandre fra år til år. Dette gjør en god del av befolkningen immun eller gir mild influensasykdom fordi mange har vært syke med liknende virus tidligere. 


Hva bør du gjøre selv?

Personer i risikogruppen bør vaksinere seg årlig mot sesonginfluensa. Gravide bør kontakte lege eller helsestasjon for råd om vaksinasjon. Helsemyndighetene gir råd om vaksinasjon av befolkningen ved utbrudd av nye epidemier.

Ved influensasykdom er det viktig med hvile, ro og å få i seg nok væske. Behandlingen er først og fremst rettet mot å lindre symptomer. Antibiotika har ingen effekt på virus, og har derfor ingen plass i behandlingen av influensa med mindre det oppstår infeksjoner som skyldes bakterier.

Ved alvorlig sykdom finnes reseptbelagte legemidler mot virus (Tamiflu, Relenza).

Disse må tas tidligst mulig etter at du har blitt syk (innen 48 timer) for å kunne forkorte sykdomsforløpet. Hvis du får en bakterieinfeksjon i tillegg til influensa, vil legen vurdere om det bør gis antibiotika.

 

De som er i risikogruppen for å bli alvorlig syk av influensa er:

personer med kronisk luftveissykdom eller hjerte-/karsykdom

  • personer med kronisk levereller nyresvikt
  • personer med nedsatt immunforsvar
  • personer med diabetes (type 1 og 2)
  • personer med alvorlig fedme
  • personer over 65 år
  • beboere i omsorgsbolig eller sykehjem
  • voksne og barn med kronisk nevrologisk skade eller sykdom
  • helsepersonell
  • svinerøktere

Se for øvrig Folkehelseinstituttets nettsider (fhi.no) for oppdatert informasjon.


Aktuelle produkter

Paracet tabletter 500 mg 20 stk

46,90

Ibux tabletter 200 mg 20 stk

58,90

Ridian Febertermometer

641,90

Boots Pharmaceuticals Digital Febertermometer

99,90


Lik, Følg eller Del på sosiale medier