INFLUENSAVAKSINE
Du trenger ikke resept fra lege, farmasøyt i apoteket kan hjelpe deg.Influensavaksine høst/vinter 2021/2022

Du ikke lenger trenger resept fra lege for å få satt vaksine mot sesonginfluensa. Våre vaksinatører er autorisert helsepersonell med spesialkompetanse på vaksinering, og farmasøytene våre har vært gjennom et omfattende opplæringsprogram og sertifisering for å kunne vurdere influensavaksinering til hver enkelt kunde.

Vaksineringen foregår i et eget, skjermet rom på apoteket. Etter vaksineringen ønsker vi at den som har fått vaksine venter i apoteket i 20 minutter, slik det er vanlig etter vaksinering.

Aldersgrensen for influensavaksinering i apotek er 12 år. Før du kan få satt vaksine hos oss, stiller vi deg noen spørsmål om helsetilstand og bruk av legemidler for å kunne avgjøre om du bør snakke med lege for å få vurdert influensavaksinering.

Dersom du føler deg syk eller har feber over 38°C skal du vente med vaksineringen. Vi følger strenge smittevernstiltak ved influensavaksinering i apotek. Årets influensavaksiner er ventet inn til Norge i løpet av oktober 

>Det bør gå minimum en uke mellom når koronavaksine og influensavaksine settes.

 

Les mer om influensavaksinering her: https://www.fhi.no/sv/influensa/influensavaksine/


Nær 1,6 million mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for komplikasjoner av influensa. Disse anbefales influensavaksine.

Hvem bør vaksinere seg mot sesonginfluensa:

 • Alle fra og med 65 år.
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem.
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggs-risiko kan vurderes for vaksinasjon.
 • Voksne og barn med kronisk lungesykdom (inkludert astma).
 • Voksne og barn med kronisk hjerte- og karsykdom.
 • Voksne og barn med sykdommer som gir nedsatt infeksjonsresistens.
 • Voksne og barn med diabetes mellitus (både type 1 og type 2).
 • Voksne og barn med kronisk leversvikt.
 • Voksne og barn med kronisk nyresvikt.
 • Voksne og barn med kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet.
 • Voksne og barn med nedsatt immunforsvar.
 • Voksne og barn med svært alvorlig fedme (KMI over 40).
 • Helsepersonell med pasientkontakt.
 • Svinerøktere og andre som har jevnlig kontakt med levende griser.
 • Medlemmer av husstander der noen av medlemmene har nedsatt immunforsvar.

Må man ta ny vaksine hvert år?

Influensaviruset har en utrolig evne til å forandre seg slik at den er litt annerledes fra år til år. Dermed blir man aldri immun for resten av livet mot alle typer influensavirus. Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler hvert år en sammensetning av årets vaksine. I anbefalingene tas det utgangspunkt i de influensasykdommene man mener vil komme til de ulike verdensdelene.

På disse Boots Apotek kan du sette vaksine.kvinne som er forkjøletkvinne som er forkjølet

Influensa

For de aller fleste av oss vil influensa være ubehagelig, men ikke farlig, og infeksjonen går over av seg selv.

SprøyteSprøyte

Dette er året da du bør ta influensavaksine

Norske helsemyndigheter anbefaler 1,6 millioner nordmenn å ta årets vaksine mot sesonginfluensa. 

Boots Norway © 2021