Diabetes type-2

Type 2-diabetes er en kronisk stoffskiftesykdom som skyldes at kroppen produserer for lite insulin, og/eller at insulinet som produseres virker for dårlig (insulinresistens). Insulin kontrollerer cellenes opptak av sukker fra blodet og regulerer leverens sukkerproduksjon.

Diabetes type-2 fer en arvelig, kronisk sykdom der blodsukkeret blir for høyt.

Insulin er livsviktig! Cellene trenger energi. Det får de blant annet fra sukker, og uten insulin klarer ikke cellene å ta opp sukker fra blodet.

Vanlige symptomer på type 2-diabetes:

 • Symptomene er ofte vage
 • Unormalt slapp og sliten
 • Svært tørst, uansett hvor mye du drikker
 • Hyppig vannlating

Risikofaktorer:

 • Arv/familie
 • Overvekt
 • Fysisk inaktivitet
 • Røyking

Visste du at?

 • Det finnes flere typer diabetes. Type 2-diabetes er den mest vanlige og den raskest økende. Rundt 350 000 nordmenn har type 2-diabetes, og halvparten av disse vet ikke om det selv.
 • Gjennom å måle blodsukkeret ditt, kan du få en indikasjon på om du har diabetes eller ikke. Dette gjøres hos fastlegen eller i Boots apotek, gjerne i kombinasjon med diabetesrisikotesten.
 • Blodsukkerverdiene påvirkes av alt du gjør, ikke minst hva du spiser og hvor fysisk aktiv du er. Slik påvirkes også risikoen for å utvikle diabetes.
 • En vektreduksjon ved overvekt vil bedre blodsukkerkontrollen og minske risikoenfor å utvikle senskader. Ubehandlet eller dårlig regulert type 2-diabetes øker risikoen for senkomplikasjoner i nyrer, hjerte, øyne, føtter og tannkjøtt.
 • Type 2-diabetes betegnes ofte som en livsstilssykdom fordi den knyttes til overvekt og usunn livsstil, men det er viktig å huske på at arv spiller en stor rolle.
 • Svette, sult, hjertebank, skjelvinger og irritabilitet er noen av symptomene på for lavt blodsukker (som regel verdier under 4 mmol/l). Det er dette man kaller «føling».
 • For personer med type 2-diabetes forekommer føling i all hovedsak hos dem sombruker insulin og/eller enkelte blodsukkersenkende tabletter.

Hva kan du gjøre selv?

Ved å ta diabetesrisikotesten kan du finne ut om du er i risikosonen for å utvikle type 2-diabetes. Da er det viktig å gjøre noe med de risikofaktorene som du kan forebygge: å legge om til et sunnere kosthold, være mer fysisk aktiv, kutte røyken og redusere vekten ved overvekt.

Tips til enkel mosjon:

 • Gå av bussen en holdeplass tidligere
 • Bruk sykkelen
 • Gå trapper, i stedet for å ta heis
 • For å unngå senkomplikasjoner, er det viktig å unngå at blodsukkeret blir liggende høyt over tid. Måler du deg selv systematisk, vet du hvor du ligger, og i tillegg bør fastlegen måle langtidsblodsukkeret (HbA1c), helst hver 3. måned.

Har du fått påvist type 2-diabetes, er endringer av levevaner hjørnesteinene i behandlingen. For å klare dette er kunnskap og motivasjon viktig. Dersom endringene i levevaner alene ikke er tilstrekkelig, finnes det mange ulike legemidler som kan hjelpe deg.

Relevante produkter

Boots Norway © 2021