Tilgjengelig for kjøp på nett mellom 8 og 16

Dette produktet må selges med veiledning av Farmasøyt, og er derfor kun tilgjengelig for kjøp på nett mellom kl 08.00 og 16.00 på hverdager.

Du kan allikevel kjøpe produktet på ditt nærmeste Boots Apotek.

Finn ditt apotek og se åpningstider.

Egenerklæring for kjøp

Dette produktet er et legemiddel som krever ekstra veiledning fra farmasøyt før kjøp, du må derfor svare på noen spørsmål i chatvinduet. Hensikten er å avklare om du har sykdommer eller bruker medisiner som gjør at du ikke kan bruke produktet, og ellers redusere faren for feilbruk og bivirkninger.

Farmasøyten vil deretter sende deg videre til handlekurven.

×

Hva er depresjon?

Flere og flere får symptomer på depresjon i løpet av livet. Tilstanden kjennetegnes av tap av interesse, nedsatt stemningsleie og tretthet.

Man kan oppleve perioder med nedstemthet og depresjon i løpet av livet. 

Man regner med at så mange som 25% av kvinner og 15% av menn kan oppleve behandlingstrengende symptomer på depresjon i løpet av livet. Tallet er økende, og det er de lette og moderate depresjonene som øker mest. 3-5% av befolkningen er til enhver tid deprimerte.

Diagnosen depresjon stilles på bakgrunn av pasientens sykehistorie gjennom samtale med legen, eventuelt kartlegging ved hjelp av et standardisert skjema. Mange opplever kroppslige plager som er knyttet til depresjonen, og det er viktig å gjennomgå en legeundersøkelse, slik at også disse kan gjennomgås.

De som har hatt en depresjon, har økt sjanse for å få gjentatte perioder med depresjon senere i livet, men god oppfølging og langvarig behandling reduserer sykeligheten. 85% av de som har fått en diagnose knyttet til depresjon har god respons av tilpasset behandling, og er merkbart bedre eller helt friske etter et halvt år. Rundt 10 % får en kronisk depresjon.

 

Årsaker til depresjon

Årsakene til depresjon kan være kompliserte og sammensatte. Mange har hatt vonde opplevelser i livet som kan bidra til utvikling av symptomene. Arv spiller en rolle i årsakssammenhengen, og det samme gjør en del biologiske faktorer som mangel på visse signalstoffer i hjernen og lavt stoffskifte. For noen vil også mangel på lys i vinterhalvåret være en viktig faktor.

 

Behandling

Behandling mot depresjon må tilpasses individuelt. For de med lett til moderat depresjon kan former for samtaleterapi være tilstrekkelig. Symptomer som er langvarige eller alvorlige må ofte behandles med legemidler. Noen kan ha glede av lysbehandling i vintermånedene. Å trene og å holde seg i god fysisk form har vist en god effekt ved depresjon. Det er svært viktig at man søker hjelp hvis man har symptomer på depresjon. Finn noen å snakke med, og oppsøk fastlegen som kan finne en egnet behandling.

AKTUELLE PRODUKTKATEGORIER

Sol, reise og livsstil
Toalettmapper
Reisestørrelser
Reisesyke

Relevante produkter

Flere råd og tips

Fakta om feber

Feber er en del av kroppens naturlige forsvarsmekanismer

Hjelp til røykeslutt

Fire av fem røykere angrer på at de begynte å røyke. Er du en av dem?

Sjekk UV-varselet her

Ultrafiolett stråling forventet i Norge. Se for hele Norden, og se våre beste tips før du går ut i solen.

Boots Norway © 2021