Tilgjengelig for kjøp på nett mellom 8 og 16

Dette produktet må selges med veiledning av Farmasøyt, og er derfor kun tilgjengelig for kjøp på nett mellom kl 08.00 og 16.00 på hverdager.

Du kan allikevel kjøpe produktet på ditt nærmeste Boots Apotek.

Finn ditt apotek og se åpningstider.

Egenerklæring for kjøp

Dette produktet er et legemiddel som krever ekstra veiledning fra farmasøyt før kjøp, du må derfor svare på noen spørsmål i chatvinduet. Hensikten er å avklare om du har sykdommer eller bruker medisiner som gjør at du ikke kan bruke produktet, og ellers redusere faren for feilbruk og bivirkninger.

Farmasøyten vil deretter sende deg videre til handlekurven.

×

Behandling av depresjon

Legemidler mot depresjon brukes i tilfeller der symptomene på depresjon er moderate eller alvorlige, og der depresjonen ikke går over av seg selv. Det er kjent at ulike signalstoffer i hjernen påvirker stemningsleiet. Signalstoffene fungere som ”budbringere” mellom nervecellene i hjernen. Mangel på signalstoffet serotonin i hjernen kan bidra til å fremkalle symptomer på depresjon, men årsakene til at man blir deprimert kan være svært sammensatte.

Snakk med legen din om hvilke muligheter som finnes for deg og behandling av depresjon.

Det finnes flere grupper av legemidler som brukes ved depresjon. De virker på litt forskjellige måter, men felles for dem er at de virker gjennom å påvirke nivået av signalstoffer, for eksempel øke serotoninnivået. Effekten man ønsker å oppnå ved behandling er at symptomer som tretthet og apati reduseres, at man blir mer aktiv, og at stemningsleiet heves. Mange har god nytte av andre behandlingsformer i form av samtaler, enten som et supplement til eller i stedet for behandling med legemidler. Snakk med legen din om mulighetene som finnes for deg. Å holde seg i fysisk aktivitet og å trene regelmessig har også vist en gunstig effekt på depresjoner.

 

Oppstart av behandling

Ved oppstart av behandling med legemidler er det viktig å være bevisst på at det kan ta 2-3 uker før man merker effekt, og at det kan ta inn til 4-6 uker før man opplever at symptomene på depresjon blir svakere. Har man ikke merket noen effekt etter 6 uker bør man ta kontakt med legen.

 

Avslutning av behandling

Vanligvis anbefales behandling i minst 6 måneder. Dette for å vedlikeholde effekten selv om man føler seg bedre etter kortere tid. Ved avslutning anbefales vanligvis en trinnvis nedtrapping av doseringen. Avslutning av behandlingen skal alltid skje i samråd med lege.

 

Alkohol

Alkohol bør brukes med forsiktighet i kombinasjon med flere antidepressive legemidler, fordi alkohol kan påvirke effekten av legemiddelet. Spør gjerne på apoteket eller se i pakningsvedlegget hva som gjelder for ditt legemiddel.

 

Tips ved bivirkninger av legemidler mot depresjon

Noen ganger kan man oppleve bivirkninger av legemidler som brukes ved behandling av depresjon. Mer informasjon om bivirkninger for ditt legemiddel finner du i pakningsvedlegget som følger med medisinene du bruker. Bivirkninger er ofte merkbare med det samme man begynner med legemiddelet, men avtar vanligvis etter hvert. Siden effekten av legemidlet kommer gradvis, kan de første ukene ved bruk av antidepressive legemidler være litt utfordrende.

 

  • Mot munntørrhet anbefales produkter som øker spyttsekresjonen.
  • Mot forstoppelse kan preparat med laktulose brukes.
  • Noen preparater har søvnighet som bivirkning. Disse kan med fordel tas om kvelden.
  • Ved kvalme kan det hjelpe å ta legemidlet sammen med litt mat.
     

Spør på ditt Boots apotek hvis du ønsker mer informasjon om bivirkninger.

 

AKTUELLE PRODUKTKATEGORIER

Søvn
Munntørrhet
Treg mage

Relevante produkter

Flere råd og tips

Fakta om feber

Feber er en del av kroppens naturlige forsvarsmekanismer

Hjelp til røykeslutt

Fire av fem røykere angrer på at de begynte å røyke. Er du en av dem?

Sjekk UV-varselet her

Ultrafiolett stråling forventet i Norge. Se for hele Norden, og se våre beste tips før du går ut i solen.

Boots Norway © 2021