MENTAL HELSERELATERTE PRODUKTER 

RÅD OG TIPS

Behandling av depresjon

Snakk med legen din om hvilke muligheter som finnes for deg og behandling av depresjon.

Depresjon og søvn

Søvn er medisin for kroppen. Mental helse og søvn henger tett sammen.

Benskjørhet

Noen mennesker er mer utsatt for å utvikle benskjørhet enn andre.


Boots Norway © 2021