Har du eldre i familien?

Det er mye du som pårørende kan gjøre for et eldre menneske, men det står også et offentlig eller privat apparat som kan hjelpe.

Eldre par på turEldre par på tur

Det finnes mange problemløsende hjelpemidler som kan øle livskvaliteten til familiens eldre. 

Medisin og resept

Boots apotek kan hjelpe til med å holde orden på medisiner og resepter. Noen ganger kan det være vanskelig å vite om reseptene er gyldige eller om det er mer igjen på dem. Hvis du lar apoteket oppbevare reseptene dine kan du få beskjed når du trenger nye resepter. Da kan du også ringe når du vil hente medisinen din, så er den klar når du kommer. Gamle medisiner som du ikke lenger bruker kan du ta med til apoteket for forsvarlig destruksjon.

Dosering

Det er viktig at eldre får riktig dose medisin til rett tid. Da kan en dosett være til god hjelp. En tablettdeler, som lett deler piller i to, kan også være aktuell. Det samme kan pilleknuseren, som er god å ha dersom medisinen trengs å knuses. Multidose er også god å ha. Da får medisinbrukeren en rull med små poser hvor innholdet er sortert etter dag og klokkeslett.

Underernæring

Mange eldre er underernærte. Underernæring øker risikoen for komplikasjoner, reduserer motstand mot infeksjoner, forverrer fysisk og mental funksjon, gir redusert livskvalitet, forsinker rekonvalesensen og gir økt dødelighet. På apoteket kan du få kjøpt fullverdige næringsdrikker som sikrer et daglig inntak av kalorier, vitaminer og mineraler.

Offentlig hjelp

Når behovet for hjelp og støtte er større enn du som pårørende kan gi, kan du, i samarbeid med den eldre selv, søke hjelp fra det offentlige. Du kan søke hjemmebaserte tjenester som hjelp til rengjøring, matlaging og personlig stell. Dere kan også søke om hjemmesykepleie, plass i omsorgsbolig eller plass på dag- og eldresenter.

Kontakt kommunehelsetjenesten i kommunen din, eller slå opp på www.norge.no.

Du har rett til 20 dagers permisjon for pleie av nære pårørende i livets sluttfase. For å vite mer, se på nettstedet www.nav.no, eller kontakt NAV-kontoret i kommunen eller bydelen din.

AKTUELLE PRODUKTKATEGORIER

Vitaminer og mineraler
Næringsdrikke
Hjelpemidler
Resept

Relevante produkter

Flere råd og tips

Fakta om feber

Feber er en del av kroppens naturlige forsvarsmekanismer

Hjelp til røykeslutt

Fire av fem røykere angrer på at de begynte å røyke. Er du en av dem?

Sjekk UV-varselet her

Ultrafiolett stråling forventet i Norge. Se for hele Norden, og se våre beste tips før du går ut i solen.

Boots Norway © 2021