Bestilling med Klikk og Hent

Dette produktet er et legemiddel som krever ekstra veiledning fra farmasøyt før kjøp. Mellom kl 16.00 og 08.00, samt i helger, er produktet derfor kun tilgjengelig for bestilling med Klikk og hent i apotek.

Ordren vil være klart for henting på ditt valgte Boots Apotek innen 1 time i åpningstiden til apoteket.

Dette produktet kan kun kjøpes av menn over 18 år. Kan du bekrefte at du er mann?


Finn ditt apotek og se åpningstider (åpnes i nytt vindu)

Egenerklæring for kjøp av produkt uten resept

Dette produktet er et legemiddel som krever ekstra veiledning fra farmasøyt før kjøp, du må derfor svare på noen spørsmål i chatvinduet. Hensikten er å avklare om du har sykdommer eller bruker medisiner som gjør at du ikke kan bruke produktet, og ellers redusere faren for feilbruk og bivirkninger.

Farmasøyten vil deretter sende deg videre til handlekurven.

×
PSO tiden er over, vennligst logg på igjen

Våre etiske krav

Vi forventer at alle våre forretningspartnere skal respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø. Alle produkter, tjenester og varer som leveres til selskapet skal være produsert under tilfredsstillende forhold som er i henhold til lovkrav, etiske krav, samt våre krav og forventninger på de respektive områdene. Våre forretningspartnere er også forpliktet til å påse at eventuelle underleverandører etterlever disse kravene.

Selskapet jobber aktivt for å sikre at vår virksomhet og underleverandørers virksomhet ikke bidrar til noen form for brudd på grunnleggende menneskerettigheter.

Vi tar absolutt avstand fra alle former for diskriminering av mennesker. Vi tillater ikke forskjellsbehandling av arbeidstakere på grunnlag av kjønn, hudfarge, religion, politisk oppfatning, kulturell/nasjonal bakgrunn, sosial bakgrunn, alder, funksjonshemming, sivilstatus, seksuell orientering, fagforeningsarbeid eller personlige forhold i arbeidssituasjoner eller i tilgang til arbeid.

Selskapet jobber systematisk for å redusere den negative miljøpåvirkningen av sin virksomhet, men vi har fremdeles et godt stykke igjen før vi er på det nivået vi ønsker å være. Vi er opptatt av å kartlegge alle deler av vår virksomhet for å finne de områdene der vi har størst mulighet for direkte eller indirekte påvirkning, og å ta tak i det vi kan påvirke, som har størst påvirkning og effekt, først. Sentralt i dette står gjenbruk, kutt i unødig bruk av ressurser og reduksjon i den delen av vårt miljøavtrykk som vi direkte kan påvirke.

Respekt for lokalmiljø, økosystem, biomangfold og innvirkning på sosiale forhold i områder der råvarer høstes og ingrediensene til produkter for salg i våre apotek produseres, er særlige fokusområder for oss, og vi vil de neste årene ha fokus på dette i vår oppfølging av leverandørene.

Vi forlanger av alle våre samarbeidspartnere at de har effektive systemer for å redusere egen negativ miljøpåvirkning. Nasjonal og internasjonal miljølovgivning- og regulering skal til enhver tid overholdes av alle selskaper og andre vi samarbeider med.

 

Forpliktelser i forhold til Åpenhetsloven

Åpenhetsloven Lovdata trådte i kraft 1.juli 2022. Lovens formål er å sikre gode arbeidsforhold i hele leverandørkjeden og å sikre menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Vi jobber nå aktivt med innsamling av informasjon fra alle våre leverandører, og følger opp leverandører om forhold som er relevante i forhold til etterlevelse av Åpenhetsloven.

Allmenheten har rett til innsyn i hvordan vi jobber med dette, og alle som retter en skriftlig forespørsel til selskapet har rett til informasjon om hvordan vi håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser. Forespørsler kan rettes til vårt kundesenter.

Åpenhetsloven redgjørelse 2023 (PDF)

Boots Norway © 2024