Miljøtiltak

Plast og plasthåndtering:

Boots Norge støtter norske myndigheters ambisjoner om å redusere forbruket av plast og sikre at plast blir håndtert og resirkulert på forsvarlig vis. I 2018 underskrev Boots the UK Plastics Pact. Dette forplikter oss i forhold til våre egne merkevarer. Innen 2025 skal all plast vi bruker være resirkulerbar, komposterbar eller kunne brukes flere ganger. Vi skal også øke mengden resirkulert plast brukt i våre pakninger til 30 %. Vi har satt i gang et stort arbeid for å redusere bruken av plast generelt.

Belysning i apotek:

Vi er inne i en prosess der belysningen i Boots apotek byttes ut med led-pærer.

Avfallshåndtering:

Boots Norge har som målsetning å redusere mengden avfall virksomheten genererer og å øke andelen som resirkuleres. Derfor overvåker og kartlegger vi avfallet fra alle deler av vår virksomhet.

CO₂:

Boots Norge overvåker all reisevirksomhet i selskapet med tanke på reduksjon av CO₂-utslipp. Vi oppfordrer til økt bruk av videokonferanser, og andre former for telekommunikasjon, for å redusere behovet for reiser og dermed vårt karbonavtrykk.

Grønn strøm:

Boots Norge bruker 100% strøm fra fornybare kilder.

Retur av gamle legemidler:

Alle Boots apotek tar imot dine gamle legemidler for sikker destruering. Vi anbefaler at du leverer inn alle rester av legemidler, legemidler du ikke bruker lenger og legemidler som har gått ut på dato til ditt nærmeste apotek. Gamle legemidler utgjør en betydelig fare for miljøet. Oppbevar alltid legemidler hjemme i låst skap, slik at du hindrer at barn har tilgang til legemidlene. Gjør det til en god vane å rydde i medisinskapet jevnlig, slik at du får sortert ut legemidler som skal destrueres. Kast aldri legemidler sammen med vanlig avfall.