Blodtrykksmåling

Hjerte-kar sykdom er den hyppigste dødsårsak i Norge. 

Risiko for hjerte- og karsykdom kjennes ikke på kroppen- det må måles. Kjenner du ikke dine verdier kan det være lurt å måle disse. Kolesterol, blodtrykk, blodsukker (langtidsblodsukker) og BMI er alle verdier som kan gi deg en pekepinn på din risiko.

Selv små endringer i livsstil kan påvirke hjertehelsen i en positiv retning. Kjenner du dine verdier?Lik, Følg eller Del på sosiale medier