INHALASJONSVEILEDNING


Inhalasjonsveiledning - gratis tjeneste i alle Boots Apotek

Inhalasjonsveiledning er en gratis tjeneste for alle som bruker inhalasjonsmedisiner ved astma eller KOLS. Tjenesten er gratis i alle Boots Apotek.

Vi vet at mange ikke får fullt utbytte av inhalasjonsmedisinene sine. I apoteket kan du lære eller få frisket opp hvordan du bruker inhalasjonsmedisinene riktig. Tjenesten utføres av farmasøyt. Kostnaden for tjenesten dekkes av staten og er derfor gratis for deg som kunde. Her finner du ditt nærmeste Boots Apotek hvor du kan benytte deg av denne tjenesten.


Trenger du inhalasjonsveiledning? 

Svarer du JA på ett eller flere av punktene under, kan du ha nytte av en inhalasjonsveiledning.

 • Jeg har nylig startet å bruke inhalatoren.

 • Jeg er usikker på om jeg har rett teknikk.

 • Det er lenge siden jeg har fått sjekket teknikken.

 • Jeg opplever ikke så god effekt av medisinen.

 • Jeg er usikker på når inhalatoren er tom og hvordan den rengjøres og oppbevares.

 • Det er viktig at du bruker inhalatoren på riktig måte. På apoteket kan du lære eller få frisket opp hvordan du bruker inhalasjonsmedisinen riktig.

Slik foregår tjenesten i apoteket:

 • Du viser din inhalasjonsteknikk, og farmasøyten gir deg råd dersom det oppdages noe som kan forbedres. Hvis du ikke har brukt inhalatoren tidligere, starter farmasøyten med å lære deg teknikken.
 • Du kan også få informasjon om når inhalatoren er tom, rengjøring og oppbevaring.
 • Dersom du ønsker det, kan inhalasjonsveiledning foregå i et mer skjermet område i apoteket. 

Med riktig bruk kan du få:

 • Bedre utbytte av medisinen din.
 • Bedre kontroll over sykdommen.
 • Bedre livskvalitet.

Visste du at:

 • Mange er ikke klar over at de bruker inhalatoren feil.
 • Tjenesten er offentlig finansiert og gratis for deg.
 • Inhalasjonsveiledning tar mindre enn 10 minutter.
Boots Norway © 2021