Har du eldre i familien?

promo-box-picture-1

Det er mye du som pårørende kan gjøre for et eldre menneske, men det står også et offentlig eller privat apparat som kan hjelpe.


Medisin og resept

Boots apotek kan hjelpe til med å holde orden på medisiner og resepter. Noen ganger kan det være vanskelig å vite om reseptene er gyldige eller om det er mer igjen på dem. Hvis du lar apoteket oppbevare reseptene

dine kan du få beskjed når du trenger nye resepter. Da kan du også ringe når du vil hente medisinen din, så er den klar når du kommer. Gamle medisiner som du ikke lenger bruker kan du ta med til apoteket for forsvarlig destruksjon.

Dosering

Det er viktig at eldre får riktig dose medisin til rett tid. Da kan en dosett være til god hjelp. En tablettdeler, som lett deler piller i to, kan også være aktuell. Det samme kan pilleknuseren, som er god å ha dersom medisinen trengs å knuses.

Multidose er også god å ha. Da får medisinbrukeren en rull med små poser hvor innholdet er sortert etter dag og klokkeslett.

Underernæring

Mange eldre er undernærte. Underernæring øker risikoen for komplikasjoner, reduserer motstand mot infeksjoner, forverrer fysisk og mental funksjon, gir redusert livskvalitet, forsinker rekonvalesensen og gir økt dødelighet. På apoteket kan du få kjøpt fullverdige næringsdrikkersom sikrer et daglig inntak av kalorier, vitaminer og mineraler.

Offentlig hjelp

Når behovet for hjelp og støtte er større enn du som pårørende kan gi, kan du, i samarbeid med den eldre selv, søke hjelp fra det offentlige.

Du kan søke hjemmebaserte tjenester som hjelp til rengjøring, matlaging og personlig stell. Dere kan også søke om hjemmesykepleie, plass i omsorgsbolig eller plass på dag- og eldresenter.

Kontakt kommunehelsetjenesten i kommunen din, eller slå opp på www.norge.no.

Du har rett til 20 dagers permisjon for pleie av nære pårørende i livets sluttfase. For å vite mer, se på nettstedet www.nav.no, eller kontakt NAV-kontoret i kommunen eller bydelen din.

 


Aktuelle produkter

Nycoplus Omega-3 Multi Kapsler

105,-

Triomar ledd

255,-

Medisindosett Rød Medi

105,-


Lik, Følg eller Del på sosiale medier