BLODTRYKKSMÅLING


Blodtrykksmåling er en helsetjeneste som tilbys i alle Boots Apotek. 

Hjerte/kar-sykdommer er blant de hyppigste dødsårsakene i Norge. Risikofaktorer for hjerte/kar-sykdom er bla. høyt blodtrykk, høyt kolesterol og høyt blodsukker. Dette er risikofaktorer som ikke kjennes på kroppen, men som må måles. 

Alle Boots Apotek tilbyr drop-in blodtrykksmåling og koster kun 95,-.

 

Ønsker du å måle ditt blodtrykk i et av våre apotek? Da kan du søke etter ditt nærmeste apotek her


HVA ER NORMALT BLODTRYKK?

Blodtrykket angis med to tall atskilt av en skråstrek og angis av en måleenhet som kalles millimeter kvikksølv (mmHg). Det første tallet, overtrykket (systolisk trykk), er trykket som måles når hjertet slår (trekker seg sammen), dette er det vi kjenner som pulsslag i blodårene. Det andre tallet, undertrykket (diastolisk trykk), er trykket som måles mellom hjerteslagene når hjertet hviler.


Ideelt sett skal normalt blodtrykk for en frisk voksen person være 120/80. Man kan ha verdier både over og under dette og fortsatt ha et fint blodtrykk. Blodtrykket stiger vanligvis noe med alderen. Forhøyet blodtrykk angis av Verdens Helseorganisasjon (WHO) som verdier over 140/90. Noen opplever at kun overtrykket eller undertrykket er forhøyet.

HVA SKAL JEG GJØRE HVIS JEG MÅLER FORHØYET BLODTRYKK?

Dersom blodtrykket ditt måles til over 140/90 er vanligvis ikke én enkeltmåling nok til å konstatere at du har et forhøyet blodtrykk som krever behandling. I de fleste tilfeller vil du få råd om å kontrollere blodtrykket ditt hos fastlege.


RISIKOEN FOR HØYT BLODTRYKK ØKER:

  • med økende alder
  • hvis du er arvelig disponert
  • ved graviditet eller overvekt
  • ved lite fysisk aktivitet
  • ved røyking
  • ved drikke av mer enn moderate mengder med alkohol
  • ved usunt kosthold
  • ved stress
Boots Norway © 2021