VAKSINE MOT SMITTSOM HJERNEHINNEBETENNELSE
(Meningokokkvaksine)Vaksinering mot hjernehinnebetennelse

Smittsom hjernehinnebetennelse (meningokokksykdom) er en alvorlig sykdom som kan være livstruende. Meningokokksykdom forårsakes av meningokokkbakterier. Meningokokkbakterier kan finnes i halsen hos friske personer i alle aldre. Få av de som blir smittet blir syke. Hos de som blir syke kommer bakteriene over i blodet.
Bakterier som angriper hinnene rundt hjernen gir hjerne¬hinnebetennelse. Bakterier som formerer seg i blodet kan gi blodforgiftning og skade andre organer.


Hjernehinnebetennelse

Sykdommen utvikler seg raskt, og ca. 10% av de som får sykdommen dør. Derfor er det svært viktig at de som blir syke kommer raskt til behandling. Forekomsten av meningokokksykdom i Norge er lav, men noe høyere i aldersgruppen 16-19 år. Risikoen for å bli smittet og at sykdommen får dødelig utfall er knyttet til tett samvær med annen ungdom, festing, festivaler og leirer, alkoholinntak, lite søvn, røyking etc. Det anbefales at personer i risikogrupper, slik som russ og ungdom som omgås russ, vaksineres mot smittsom hjernehinnebetennelse. Det rapporteres hvert år sykdomstilfeller under russefeiringen. Det tar omtrent to uker før vaksinen gir beskyttelse, og vaksinasjonen må tas i god tid. Vaksine gir beskyttelse i ca. fem år.

Det finnes ulike stammer av meningokokker som kan gi smittsom hjernehinnebetennelse. Noen steder i landet tilbys gratis vaksinasjon av risikogrupper blant ungdom via kommune eller fylke. Ellers kan man selv betale vaksine.

Tidligere var meningokokk B vanligst årsak til smittsom hjernehinnebetennelse i Norge, mens det nå er meningokokk A, C, W og Y som gir sykdomstilfeller. Vaksinasjon mot meningokokk A, C, W og Y består én dose, mens vaksinasjon mot meningokokk B består av to doser gitt med 2-6 måneders mellomrom.


Symptomer

Symptomer på smittsom hjernehinnebetennelse kan være høy feber, sykdomsfølelse, apati, stiv nakke, hodepine, lysømfintlighet, oppkast og utslett. Det anbefales at foresatte ser til barn/ungdom som har feber uten at man vet årsaken til det hver 4. time, hele døgnet, med tanke på symptomer på hjernehinnebetennelse.Forebyggende råd:

 

 • Unngå å drikke av samme glass eller flaske som andre.
 • Vær ekstra påpasselig når du har sår hals fordi såre slimhinner lettere får infeksjoner.
 • Unngå røyking.
 • Unngå overdreven bruk av alkohol.
 • Ta vare på kroppen ved å sove og hvile.
 • Ha lav terskel for å oppsøke lege ved tegn på sløvhet og sykdomsfølelse.
 • Pass på deg selv og vennene dine.

Kontakt legevakt eller ring 113 umiddelbart:

 

 • Hvis den syke har stiv nakke og problemer med å få haken ned på brystet.
 • Når det ikke er mulig å få øyenkontakt med den syke.
 • Når den syke ikke reagerer på omgivelsene.
 • Hvis det oppstår utslett som ikke forsvinner eller blekes når det presses et glass mot utslettet.
 • Hvis den syke har høy feber og kaster opp samtidig dersom du vet at det ikke dreier seg om en vanlig omgangssyke.
 • Dersom det skjer en forverring etter at lege har undersøkt den syke.
 • Hvis du mistenker hjernehinnebetennelse, selv om den syke ikke har alle de typiske symptomene.

 


Slik bestiller du meningokokkvaksinering hos Boots apotek

 • Bestill resept på eVaksine.no (eller via din fastlege).
 • Etter 24 timer er resepten din klar.
 • Finn ditt nærmeste Boots apotek som setter vaksiner. Åpningstider for vaksinering står på eVaksine.no.


Merk at pga. ferieavvikling kan det være enkelte apotek som ikke kan sette vaksiner i sommermånedene. Vi anbefaler derfor at du kontakter ditt lokale Boots apotek for å sjekke om tjenesten kan gjennomføres der i denne perioden.


Resept kan bestilles fra:

E-vaksine garanterer resept innen 24 timer etter at bestillingen er bekreftet.

Maja.no garanterer resept innen 3 timer etter at bestillingen er bekreftet.


Boots Norway © 2021