Zycomb nesespray 10 ml

Zycomb Nesespary er et reseptfritt legemiddel som brukes ved tett og rennende nese i forbindelse med forkjølelse. Til voksne over 18 år.
 80,90
Varenummer
087470
  • Fri frakt  
  • Rask leveranse eller klikk og hent i apotek
  • Alltid gode tilbud

Produktbeskrivelse

Zycomb nesespray inneholder virkestoffene xylometazolin og ipratropiumbromid. Den ene reduserer snue, den andre har en avsvellende effekt og nesesprayen brukes derfor til behandling av tett og rennende nese i forbindelse med forkjølelse. Zycomb har raskt innsettende effekt som varer i omtrent seks timer.

Forsiktighetsregler

Bruk ikke Zycomb dersom du er allergisk overfor xylometazolinhydroklorid, ipratropiumbromid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet, er overfølsom overfor atropin eller lignende substanser, f.eks. hyoscyamin og skopolamin, har gjennomgått en operasjon av hypofysen via nesen, etter operasjoner via nese eller munn, der hjernehinnen kan ha blitt skadet, du har grønn stær (glaukom) eller du har betent nesetørrhet (rhinitis sicca). Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Zycomb dersom du er følsom overfor visse adrenerge susbstanser (f.eks. adrenalin, efedrin), har hjerte- karsykdommer, høyt blodtrykk, diabetes eller økt frisetting av skjoldbruskkjertelhormon (hypertyreose), forstørret prostata, blærehalsfortrengning, grønn stær med trang kammervinkel, lett for å blø neseblod, du har forstoppelse i tarmen eller cystisk fibrose. Zycomb kan påvirke eller påvirkes av andre legemidler. Rådfør deg derfor med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Les pakningsvedlegget før bruk.

For gravide og ammende

Zycomb bør ikke brukes under graviditet eller amming bortsett fra når legen din anbefaler det. Zycomb bør ikke gis til barn og ungdom under 18 år.

Innhold

1 ml inneholder: xylometazolinhydroklorid 0,5 mg, ipratropiumbromid 0,6 mg. 1 spray inneholder: 70 mikrogram xylometazolinhydroklorid og 84 mikrogram ipratropiumbromid, dinatriumedetat, glyserol (85%), renset vann, saltsyre og natriumhydroksid (til pH- justering).

Dosering og bruk

Voksne over 18 år: 1 spray i hvert nesebor ved behov, ikke mer enn 3 ganger daglig i maksimalt 7 dager. Det bør gå minst 6 timer mellom 2 doser. Du skal ikke bruke Zycomb i mer enn 7 dager fordi kronisk behandling med neseslimhinneavsvellende midler kan forårsake hevelser i nesen slik at den kan forbli tett. Det anbefales å stoppe behandling med Zycomb når symptomene har avtatt, selv om det er før den maksimale behandlingstiden på 7 dager, for å redusere risikoen for bivirkninger. Les pakningsvedlegget før bruk.

Pasientinformasjon

Les pakningsvedlegg

Boots Norway © 2021