Nicotinell depotplaster 14mg/24timer 7 stk

Trykk på bildet for å zoome

Nicotinell Depotplaster 14mg/24T er et hjelpemiddel som brukes ved røykeavvenning for å motvirke abstinenssymptomene (røykesug). Til voksne over 18 år.

251,90

012716


Produktinformasjon

Nicotinell depotplaster inneholder nikotin som tas langsomt opp gjennom huden. Konsentrasjonen av nikotin i blodet er maksimal etter 8?10 timer. Hvert plaster skal sitte på i 24 timer for å gi en jevn tilførsel av nikotin. Dersom du vanligvis ikke lider av røykesug om morgenen, kan plasteret tas av ved sengetid. Ved gradvis å gå ned i styrke kan kroppens nikotinbehov reduseres, og kan til slutt bli borte. Styrke velges med utgangspunkt i tidligere røykevaner. De som røyker mer enn 20 sigaretter per dag anbefales å starte behandlingen med ett plaster Nicotinell depotplaster 21 mg/24 timer. For de som røyker mindre enn 20 sigaretter per dag er det passende å starte behandlingen med Nicotinell depotplaster 14 mg/24 timer. Nicotinell depotplaster 7 mg/24 timer benyttes ved dosereduksjon i slutten av behandlingen.

Forsiktighetsregler

Bruk ikke Nicotinell dersom du er allergisk mot nikotin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet. Rådfør deg med lege før du bruker Nicotinell dersom duhar eller har hatt alvorlig hjerte- eller karsykdom, magesår, sukkersyke eller nedsatt lever- eller nyrefunksjon. Dette gjelder også ved kroniske hudsykdommer. Les pakningsvedlegget før bruk.


Innholdsdeklarasjon

Virkestoff: Nikotin 35 mg (20cm2 avgir ca. 14 mg/24 timer). Hjelpestoffer: Matrikslag 3: Durotak 280-2516, Kopolymer av akrylatester og vinylacetat, 42% etylacetat, 3% etanol/denaturert


Gravide og Ammende

Bruk ikke Nicotinell under graviditet og amming. Plasteret inneholder nikotin, også etter bruk, og må oppbevares utilgjengelig for barn. Erfaringer mangler for bruk av preparatet til personer under 18 år.


Dosering og bruksområde

Voksne over 18 år: Dosen er ett plaster én gang daglig. Plasteret skal sitte på hele døgnet eller i den tiden du er våken. Bruk av plasteret døgnet rundt er nødvendig dersom du kjenner røyksug allerede om morgenen. Ved tilfredsstillende effekt etter 3‑4 ukers behandling skal du bytte til nærmeste lavere styrke. Deretter senkes dosen ytterligere et trinn til laveste styrke eller du fortsetter med laveste styrke i ytterligere 3‑4 uker. Behandling med Nicotinell depotplaster bør ikke pågå i mer enn 3 måneder. Les pakningsvedlegget før bruk.


Pasientinformasjon

Les pakningsvedlegg


Del

Populære produkter

Antibac 85% hånddesinfeksjon 750 ml

131,-

Antibac Pharma 85% hånddesinfeksjon 150 ml

87,90

NO7 LINE CORRECTING Booster Serum 15 ml Før: 559.9

391,93

Canesten krem 1% 20g

145,-