Lamisil dermgel 1% 15g

Trykk på bildet for å zoome

Lamisil derm gel 1% er et soppmiddel for behandling av fotsopp hos voksne over 18 år.

206,90

006561


Produktinformasjon

Lamisil DermGel er et soppdrepende middel som virker ved at det blokkerer en reaksjon i soppens stoffomsetning, slik at soppen dør og infeksjonen leges. Mindre enn 5 % av virkestoffet tas opp i kroppen gjennom huden.

Forsiktighetsregler

Bruk ikke Lamisil DermGel dersom du er allergisk overfor terbinafin eller noen av de andre innholdsstoffene i Lamisil DermGel. Ved tvilstilfeller ved førstegangsinfeksjon bør middelet bare brukes etter legens anvisning. Kun beregnet til utvortes bruk. Preparatet inneholder alkohol som kan forårsake irritasjon, og bør derfor brukes med forsiktighet på skadet hud. Kan forårsake irritasjon hvis kommer i kontakt med øynene. Hvis en ved uhell skulle få preparatet i øynene, må det skylles godt med rikelige mengder vann. Lege bør kontaktes om irritasjon vedvarer. Les pakningsvedlegget før bruk.


Innholdsdeklarasjon

1 g inneh.: Terbinafin. 10 mg, ethanol. 94 mg, isopropyl. myrist., polysorbat. 20, carbomera, sorb. laur., alcohol benzylic., natr. hydroxid., butyl. hydrox. toluen. q.s., aqua purif. ad 1 g. D01A E15


Gravide og Ammende

Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid, eller planlegger å bli gravid. Lamisil DermGel skal ikke brukes under graviditet hvis ikke klart nødvendig. Ikke bruk Lamisil DermGel hvis du ammer. Spedbarn skal ikke komme i kontakt med behandlede hudområder inkludert bryst. Barn og ungdom under 18 år skal ikke bruke Lamisil Dermgel.


Dosering og bruksområde

Til behandling av fotsopp mellom tærne. Lamisil Dermgel kan også forskrives av legen til andre bruksområder. Voksne over 18 år: Påføres 1 gang daglig i en uke. Før hver behandling vaskes og tørkes føttene godt, spesielt mellom tærne. Symptomene vil vanligvis bedres i løpet av få dager, men det er viktig å fortsette behandlingen ut hele uken for å oppnå et vellykket resultat. Hvis det ikke er tegn til forbedring 1 uke etter avsluttet behandlingsuke, bør lege kontaktes, siden det kan bety at plagene kan ha en annen årsak enn soppinfeksjon. Ved mistanke om neglesopp (f.eks. misfarging eller fortykning av neglen) bør lege kontaktes. Ved denne type soppinfeksjon kan ikke Lamisil Dermgel brukes. Sopp i neglene kan føre til at fotsoppen kommer tilbake (smittereservoar). Kontakt lege før bruk av Lamisil Dermgel ved andre soppinfeksjoner enn fotsopp mellom tærne. Les pakningsvedlegget før bruk.


Pasientinformasjon

Les pakningsvedlegg


Del

Populære produkter

NO7 LINE CORRECTING Booster Serum 15 ml Før: 559.9

335,90

No7 Laboratories Resurfacing Skin Paste Før: 209.9

125,90

Joules gavesett toalettmappe Før: 249

124,50

Canesten krem 1% 20g

145,-