VAKSINE MOT LUNGEBETENNELSE
(Pneumokokkvaksine)Pneumokokker

Pneumokokkbakterier er en vanlig årsak til alvorlig lungebetennelse hos voksne. Hos eldre, små barn og spesielt utsatte grupper kan bakterien i tillegg til lungebetennelse føre til komplikasjoner som blodforgiftning og hjernehinnebetennelse.


Om pneumkokker

Pneumokokker er vanlig på slimhinner hos små barn, og er som oftest tilstede uten at de forårsaker sykdom. Forekomsten av bakteriene minsker med økende alder. Vi kjenner ikke den nøyaktige årsaken til at bakterien noen ganger sprer seg fra slimhinnene og inn i kroppen der den forårsaker sykdom. Sykdom med pneumokokker kan vil som regel kunne behandles med penicillin i Norge. Høy feber er vanlig ved pneumokokksykdom, og sprer den seg til hjernehinner vil man ofte oppleve stivhet i nakke og rygg. Ved slike symptomer skal lege/ambulanse kontaktes umiddelbart.

Pneumokokkvaksine anbefales til:

  • Alle personer over 65 år.
  • Personer med sykdom som gir immunsvikt eller som bruker medisiner som svekker immunforsvaret (eks: HIV/ AIDS, hematologisk kreft, organtransplantasjon m.m.).
  • Pasienter med kroniske sykdommer og enkelte andre sykdommer som gir økt risiko for pneumokokksykdom – vurdering gjøres av lege.
  • Personer som gjennom sitt yrke har en høyere risiko for smitte, som for eksempel laboratoriepersonell og personer som eksponeres for sveiserøyk.

Vaksine mot lungebetennelse

Effektiv vaksine mot pneumokokker ble utviklet på 1950-tallet. Vaksine brukes for å forebygge alvorlig sykdom hos eldre og personer med svekket immunforsvar. Siden 2006 har vaksine mot pneumokokker også vært en del av barnevaksinasjonsprogrammet i Norge for å forebygge pneumokokksykdom hos små barn.

Pneumokokkvaksine krever resept fra lege. Du kan få satt pneumokokkvaksine i Boots Apotek.Resept kan bestilles fra:

E-vaksine garanterer resept innen 24 timer etter at bestillingen er bekreftet.

Maja.no garanterer resept innen 3 timer etter at bestillingen er bekreftet.


Boots Norway © 2021