Bestilling med Klikk og Hent

Dette produktet er et legemiddel som krever ekstra veiledning fra farmasøyt før kjøp. Mellom kl 16.00 og 08.00, samt i helger, er produktet derfor kun tilgjengelig for bestilling med Klikk og hent i apotek.

Ordren vil være klart for henting på ditt valgte Boots Apotek innen 1 time i åpningstiden til apoteket.

Dette produktet kan kun kjøpes av menn over 18 år. Kan du bekrefte at du er mann?


Finn ditt apotek og se åpningstider (åpnes i nytt vindu)

Egenerklæring for kjøp av produkt uten resept

Dette produktet er et legemiddel som krever ekstra veiledning fra farmasøyt før kjøp, du må derfor svare på noen spørsmål i chatvinduet. Hensikten er å avklare om du har sykdommer eller bruker medisiner som gjør at du ikke kan bruke produktet, og ellers redusere faren for feilbruk og bivirkninger.

Farmasøyten vil deretter sende deg videre til handlekurven.

×
PSO tiden er over, vennligst logg på igjen

KAMERAOVERVÅKNING OG ADGANGSKONTROLL

Personvernerklæring kameraovervåkning og
adgangskontroll Alliance Healthcare Norge AS (AHN)

1. Om personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Alliance Healthcare Norge AS (AHN), behandler dine personopplysninger ved besøk ved våre lokaler med kameraovervåkning og adgangskontroll. Denne personvernerklæringen er beregnet for:

  • Besøkende ved våre lokasjoner med kameraovervåkning
  • Besøkende ved våre lokasjoner med adgangskontroll

Du vil få en beskrivelse av hvilke personopplysninger vi behandler om deg, hvorfor vi samler de inn og hvordan de behandles. Vi oppfordrer deg til å lese nøye gjennom denne personvernerklæringen. 

Personvernerklæringen er sist oppdatert 11.12.2023

2. Ansvarlig for behandlingen av personopplysninger

Alliance Healthcare Norge AS, organisasjonsnummer 912 672 719, ved administrerende direktør (AHN) er behandlingsansvarlig for de personopplysningene vi behandler. 

3. Kameraovervåkning ved Alliance Healthcare Norge AS (AHN)

Alliance Healthcare Norge AS er Norges største og ledende legemiddelgrossist. Selskapet driver grossist-, tredjepartslagrings- og distribusjonsvirksomhet med legemidler, handelsvarer og helserelaterte produkter for det norske markedet. Alliance Healthcare Norge AS leverer til konsernets egne Boots apotek, frittstående apotek, nettapotek, kommuner, institusjoner, sykehus og sykehusapotek, og det er derfor behov for kontroll på adgang/tilgang til våre arealer. Kameraovervåkning er ment å forebygge og oppklare uønskede hendelser samt hindre uautorisert forsøk på adgang til våre lokaler. I den forbindelse behandles det videobilder av personer og/eller kjøretøy og dets registreringsnummer som har beveget seg i kameraovervåkede soner. All kameraovervåkning er sentrert mot inngangspartier, innvendig på varemottak, plukksoner og utlastområder. I tillegg til enkelte utvalgte uteområder der ekstra sikring er vurdert som nødvendig. Våre lokaler som har kameraovervåkning, er merket med dette. 

Kameraopptak slettes i henhold til automatiserte sletterutiner. Opptak lagres på lokal server i Norge og ikke ut over det som til enhver tid er nødvendig for formålene. Opptakene slettes vanligvis etter syv dager. Ved konkret mistanke om lovbrudd kan opptak bli lagret lengre og politiet kan hente ut opptak for å oppklare kriminelle hendelser. Opptakene vil kun bli gjort tilgjengelig for autoriserte personer med et konkret tjenestebehov.

AHN skal ikke benytte kameraovervåkning eller opptak fra denne for formål som er uforenelige med de ovennevnte formålene. 

Behandlingsgrunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen artikkel 6. nr 1 bokstav f, som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter. Den berettigede interessen er å sikre AHNs lokaler og eiendom. 

For spørsmål om kameraovervåkning ved AHNs lokaler kan du kontakte oss på personvern@boots.no.

4. Adgangskontroll og besøksregistrering

I forbindelse med at det gjennomføres adgangskontroll på eiendommen behandles følgende personopplysninger om besøkende i bygget:

  • Navn
  • Mobilnummer
  • Arbeidsgiver
  • Inn- og utpasseringer
  • Informasjon om hvem du besøker

Behandlingsgrunnlaget for denne behandlingen er vår berettigede interesse i å sikre at kun ansatte og besøkende med avtale får tilgang til avlåste områder, samt å vite hvem som befinner seg i våre lokaler av sikkerhetsmessige grunner.

Opplysningene om adgangskontroll benyttes ikke for andre formål enn de ovennevnte og slettes løpende etter 12 måneder

5. Hvordan går du frem for å få oppfylt personvernrettighetene dine? 

5.1 Rett til informasjon

Du har rett på forståelig informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler om deg. Dette innebærer informasjon om:

  • Hvorfor vi behandler dine personopplysninger (formålet med behandlingen)
  • Hva som gir oss lov til å behandle dine personopplysninger (behandlingsgrunnlag)
  • Hvilke rettigheter du har etter personvernlovgivningen

Denne personvernerklæringen er ment å gi deg denne informasjonen. Hvis du ønsker ytterligere informasjon, kan du kontakte oss på personvern@boots.no .

5.2 Rett til innsyn i egne opplysninger

Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler om deg. Du har også rett til innsyn i hvem som har hatt tilgang til dine personopplysninger.

For at vi skal være sikre på din identitet må henvendelse om innsyn sendes inn via eget skjema. Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din ved å legge ved kopi av ID før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir deg tilgang til dine personopplysninger - og ikke noen som utgir seg for å være deg.  Skjemaet kan lastes ned her.

Du kan også få tilgang til skjemaet ved å kontakte oss på telefon 23 25 07 00 eller per e-post: kundesenter@boots.no

Ved å sende inn skjemaet samtykker du til at saksbehandler med tjenstlig behov gjør oppslag i personopplysningene dine og behandler henvendelsen din.

Svar på innsynsbegjæringen vil bli sendt ut via kryptert e-post eller i lukket konvolutt til angitt postadresse. Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager. Vi kan ta betalt om du ber om flere kopier av informasjonen.

5.3 Retting og sletting

I enkelte tilfeller kan du kreve at personopplysninger vi har lagret om deg slettes. Forutsetningen er at vi ikke har en lovpålagt plikt til å lagre opplysningene som dokumentasjon. Vi skal besvare krav om sletting innen én måned.

I enkelte tilfeller kan du kreve at personopplysninger rettes f.eks. dersom det er registrert feil opplysninger om deg.

Kontakt oss dersom du har spørsmål knyttet til retting og sletting av opplysninger.

For å få personopplysninger rettet eller slettet sender du inn skjema for retting og sletting sammen med kopi av ID. Skjema kan du laste ned her.

Du kan også få tilgang til skjemaet ved å kontakte oss på telefon 23 25 07 00 eller per e-post: kundesenter@boots.no

6. Informasjon om kontakt og din klagerett

Kontakt oss på: personvern@boots.no

Dersom du mener at vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven, ber vi deg om å først ta kontakt med oss via kontaktinformasjonen oppgitt her. Du kan også klage til Datatilsynet om vår behandling av dine personopplysninger.

Du kan stille spørsmål til oss. Dette kan være spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger eller dine personvernrettigheter. Du kan kontakte oss på personvern@boots.no eller benytte skjema for klager som du kan laste ned her.

Du kan også få tilgang til skjemaet ved å kontakte oss på telefon 23 25 07 00 eller per e-post: kundesenter@boots.no

Vi ber om at du ikke sender oss dine helseopplysninger eller andre sensitive personopplysninger per e-post.

Dersom du mener at vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven, ber vi deg om å først ta kontakt med oss.

Du kan også klage til Datatilsynet på vår behandling av dine personopplysninger:

 

Datatilsynet
Datatilsynet er tilsynsmyndighet og kontrollerer at lover og forskrifter som gjelder for behandling av personopplysninger blir fulgt.
Telefonnummer: 22 39 69 00
E-post: postkasse@datatilsynet.no
Organisasjonsnummer: 974761467
Nettsted: datatilsynet.no

 

Boots Norway © 2024