MedisinstartMedisinstart

MEDISINSTART


Boots Apotek er her for å hjelpe

Å starte med nye medisiner kan være utfordrende. Har du spørsmål om bivirkninger eller praktisk bruk av legemidlet? Lurer du på hvorfor du skal bruke denne medisinen? Medisinstart består av to samtaler med farmasøyt som kan gi deg svar på blant annet dette.

Hver av samtalene tar inntil 15 minutter og skjer de første ukene etter oppstart. Målet er at du skal få større forståelse av behandlingen slik at du blir trygg på at du bruker medisinen riktig.


Medisinstart er en gratis helsetjeneste i alle Boots Apotek for deg som nylig har startet med en hjertemedisin.


Hva er medisinstart i Boots apotek?

  • Dette er en apotektjeneste som skal fremme riktig legemiddelbruk.
  • Tjenesten tilbys av alle Boots apotek og er gratis for deg som kunde.
  • Tjenesten kan gjennomføres i et apotek eller per telefon. 
  • Finn ditt nærmeste apotek eller ring oss på tlf: 23 37 66 00. 

 

Tjenesten gjelder for disse hjertemedisinene: 

  • blodtrykkssenkende tabletter
  • blodfortynnende tabletter
  • kolesterolsenkende tabletter/statiner

Boots Norway © 2021