Boots Norge AS har mer enn 160 års apotekerfaring fra Storbritannia og åpnet sitt første apotek i Norge i 2008. Selskapet består i dag av mer enn 160 Boots apotek, kjedekontoret i Nydalen, grossisten Alliance Healthcare på Langhus og multidosefabrikken Farmaka i Askim. I tillegg til å levere varer til alle Boots apotek er Alliance Healthcare hovedleverandør til alle landets sykehus, sykehusapotek og en gruppe selvstendige apotek. Selskapet er også den største norske leverandøren av helsepleieartikler til bandasjister. Boots apotek selger flere av Storbritannias bestselgende merkevarer som No7, Botanics og Soltan. Boots Norge og Alliance Healthcare Norge er en del av Walgreens Boots Alliance som er det første globale apotekledede, helse- og velvære selskapet i verden

Vi jobber for å skape en sterk kultur i selskapet der mangfold og inkludering er sentralt i alt vi gjør. Ved å fremme samarbeid og innovasjon får vi inspirasjon til å hjelpe mennesker over hele verden til å få bedret helse og livskvalitet. I vårt selskap skal medarbeiderne ha like muligheter for utvikling og involvering, uansett bakgrunn, og vi ønsker at vi som selskap skal reflektere mangfoldet som finnes i de markedene vi opererer i. Hos oss skal alle føle seg respektert, verdsatt og inspirert til å drive selskapet vårt fremover. 

 

Karriere i Boots apotek

doctor-picture

Pharmacists from abroad

To work as a pharmacist in Norway you need a Norwegian pharmacist authorisation. If you gained your pharmacy degree within the EU/EEA it is a fairly easy process to get your authorisation; see www.safh.no for more information on how to apply. If you have studied pharmacy in one of the Nordic countries it is even easier to be approved as a pharmacist as there exists a Nordic agreement on mutual recognition of pharmacy degrees. You will find more information on this on www.safh.no.

To work in one of our pharmacies, a good knowledge of Norwegian is essential. If you come from a non-Scandinavian country we require that you have passed at a minimum B2 before you start working in one of our pharmacies.

If you have any further questions regarding working in Norway as a pharmacist from abroad, please do not hesitate to contact us on jobb@boots.no


doctor-picture

Boots lederaspirantakademi

Lederaspirantakademiet (LAA) er et utviklingsprogram for lederkandidater som har mastergrad i farmasi og som har et ønske om å bli ledere i Boots apotek.

Programmet består av 6 samlinger som strekker seg over en tidsperiode på ca. to år. Målet med programmet er å forberede lederkandidater på å bli ledere i et Boots apotek gjennom å trene dem i ulike temaer som er viktig å beherske som apotekleder. Programmet er knyttet tett opp til den faktiske lederhverdagen i Boots apotek og vi bruker mye tid på praktisk trening i forhold til denne. Mellom samlingene vil du arbeide med hjemmeoppgaver som du utfører i det apoteket du er ansatt under programmet, og i samarbeid med din leder der.

Som deltaker i programmet vil du treffe både erfarne apotekere i Boots apotek, ansvarlige fra kjedekontoret og eksterne foredragsholdere.