SYKDOM OG PLAGER
Influensa

Influensa er infeksjoner i luftveiene som skyldes ulike influensavirus. 

Influensavaksine

For noen av oss kan influensa være alvorlig, og medføre en betydelig risiko for alvorlig sykdom.


Behandling av smerte

Mens sterke og langvarige smerter bør behandles av lege, kan du ofte behandle lette og kortvarige smerter selv.

Hva er smerte?

Smerte er en personlig opplevelse knyttet til følelsen av å ha det vondt, og er vanskelig å måle.

Boots Norway © 2021