Zyrtec tabletter 10 mg 30 stk

Zyrtec tabletter er et legemiddel som brukes til korttidsbehandling av allergi. Til voksne og barn over 6 år.
 99,00
Varenummer
024101
  • Fri frakt  
  • Rask leveranse eller klikk og hent i apotek
  • Alltid gode tilbud

Produktbeskrivelse

Zyrtec tabletter inneholder virkestoffet cetirizin og brukes til korttidsbehandling av øye- og neseplager ved allergi, for eksempel pollenallergi.

Forsiktighetsregler

Bruk ikke Zyrtec hvis du har en alvorlig nyresykdom (alvorlig nyresvikt med kreatininclearance under 10 ml/min) eller hvis du vet at du er allergisk overfor cetirizindihydroklorid, overfor noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet eller overfor hydroksyzin eller piperazinderivater (nært beslektede virkestoffer i andre legemidler). Rådfør deg med lege før bruk dersom har nedsatt nyrefunksjon (behov for lavere dose som lege bestemmer), epilepsi, risiko for kramper eller problemer med vannlatning. Les pakningsvedlegget før bruk.

For gravide og ammende

Bruk av Zyrtec under graviditet bør unngås, rådfør med lege. Du bør ikke bruke Zyrtec under amming fordi cetirizin går over i morsmelk. Dette legemidlet skal ikke gis til barn under 6 år, fordi det ikke er mulig å gjøre nødvendige dosejusteringer med denne tablettformuleringen.

Innhold

10 mg cetirizindihydroklorid, laktosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, kolloidal vannfri silika, magnesiumstearat, Opadry Y-1-7000 (hydroksypropylmetylcellulose (E 464), titandioksid (E 171), makrogol 400)

Dosering og bruk

Voksne og barn over 12 år: 1 tablett én gang daglig. Barn 6–12 år: En halv tablett to ganger daglig. Tablettene må svelges med et glass væske. Tabletten kan deles i to like doser. Les pakningsvedlegget før bruk.

Pasientinformasjon

Les pakningsvedlegg

Boots Norway © 2021