Pinex tabletter 500 mg 20 stk

Pinex 500mg tabletter er et reseptfritt legemiddel til korttidsbehandling av smerte og feber. Til voksne og barn over 3 år (15 kg).
 45,90
Varenummer
526749
  • Fri frakt  
  • Rask leveranse eller klikk og hent i apotek
  • Alltid gode tilbud

Produktbeskrivelse

Pinex 500 mg tabletter er et reseptfritt legemiddel som inneholder paracetamol. Brukes ved kortvarige, lette til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter og muskel- og leddsmerter, for eksempel ved forkjølelse og feber samt ved ubehag ved feber.

Forsiktighetsregler

Bruk ikke Pinex hvis du har allergi mot noen av innholdsstoffene eller har leverbetennelse. Rådfør deg med lege før bruk dersom du har nedsatt nyre- og/eller leverfunksjon eller har et høyt alkoholforbruk, da det kan medføre økt fare for leverskade. Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Høye doser eller langvarig bruk av Pinex kan gi alvorlig leverskade. Feber og smerter av ukjent årsak må ikke behandles på egen hånd i mer enn et par dager. Rådfør deg med lege ved fortsatt medisinering. Nyreskade ved langvarig bruk av Pinex kan ikke utelukkes. Bruk ikke andre legemidler som inneholder paracetamol samtidig med Pinex uten etter avtale med lege. Rådfør deg alltid med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler. Les pakningsvedlegget før bruk.

For gravide og ammende

Ingen uheldige effekter på fosteret er vist. Rådfør deg likevel med lege før bruk av Pinex dersom du er gravid. Går over i morsmelk, men virkning på barn som ammes er ikke sannsynlig. Rådfør deg likevel med lege ved mer enn tilfeldig bruk av Pinex ved amming.

Innhold

Paracetamol 500mg. Hydroksypropylcellulose (E463). Maisstivelse pregelatinisert. Talkum (E553). Magnesiumstearat (E470)-, Polyvinylalkohol og Macrogol.

Dosering og bruk

Til barn anbefales generelt en enkeltdose på ca. 15 mg pr. kg kroppsvekt: 15-25 kg (3-7 år): ½ tablett 3 ganger i døgnet. 25-40 kg (7-12 år): 1 tablett 3 ganger i døgnet. Voksne og barn over 40 kg: 1-2 tabletter 3 ganger i døgnet. Det bør gå minst 4-5 timer mellom hver dosering. Les pakningsvedlegget før bruk.

Pasientinformasjon

Les pakningsvedlegg

Flere produkter fra Pinex
Boots Norway © 2021