Pinex granulat Jordbær 500 mg 10 stk

Pinex 500 mg granulat pulver er et reseptfritt legemiddel til korttidsbehandling av smerte og feber. Til voksne og barn over 8 år (26 kg).
 72,90
Varenummer
513336
  • Fri frakt  
  • Rask leveranse eller klikk og hent i apotek
  • Alltid gode tilbud

Produktbeskrivelse

Pinex Granulat er et reseptfritt legemiddel som inneholder paracetamol. Brukes ved kortvarige, lette til moderate smerter som hodepine, tannpine, lette muskel- og leddsmerter, for eksempel ved feber og forkjølelse samt ved ubehag ved feber. Ved høy feber må lege kontaktes. Legemidlet er i pulverform som gjør det enklere å svelge enn tabletter. De små granulatene (pulver) smelter av seg selv på tungen og er ferdig løst opp når du svelger. Smak av jordbær.

Forsiktighetsregler

Bruk ikke Pinex hvis du er allergisk (overfølsom) overfor paracetamol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet, hvis du har alvorlige nyreproblemer, hepatitt eller hvis du bruker andre legemidler som inneholder paracetamol, siden dette kan skade leveren. Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Høye doser eller langvarig bruk av Pinex kan gi alvorlig leverskade. Feber og smerter av ukjent årsak må ikke behandles på egen hånd i mer enn et par dager. Rådfør deg med lege ved fortsatt medisinering. Nyreskade ved langvarig bruk av Pinex kan ikke utelukkes. Rådfør deg alltid med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler. Pinex inneholder sorbitol og sukkrose. Les pakningsvedlegget nøye.

For gravide og ammende

Ingen uheldige effekter på fosteret er vist. Rådfør deg likevel med lege før bruk av Pinex dersom du er gravid. Går over i morsmelk, men virkning på barn som ammes er ikke sannsynlig. Rådfør deg likevel med lege ved mer enn tilfeldig bruk av Pinex ved amming. Pinex 500 mg doseposer er ikke egnet til barn under 8 år og/eller med en kroppsvekt under 26 kg, da dosestyrken ikke passer for aldersgruppen. Det finnes andre legemiddelstyrker og formuleringer for denne pasientgruppen.

Innhold

1 dosepose inneholder 500 mg paracetamol, 801 mg sorbitol og 0,14 mg sukrose. Andre innholdsstoffer er Sorb talkum, butylert metakrylatpolymer, basisk magnesiumoksid, lett, hypromellose, karmellosenatrium, stearinsyre, natriumlaurylsulfat, magnesiumstearat (Ph.Eur.), titandioksid (E171), sukralose, simetikon N,2,3-Trimetyl-2-(propan-2-yl)butanamid og jordbærsmak (inneholder maltodekstrin, gummi arabicum (E414), naturlige og naturidentiske smakstilsetninger, propylenglykol (E1520), triacetin (E1518), maltol (E636))

Dosering og bruk

Voksne og barn over 8 år (26 kg): 26-40 kg (8–12 år): 500 mg paracetamol (1 dosepose) inntil 3 ganger i døgnet. Over 40 kg (12 år): 500–1000 mg paracetamol inntil 3 ganger i døgnet. (1 – 2 doseposer). Granulatet (kornene) bør tas direkte i munnen, på tungen, og svelges uten vann. Ta ikke Pinex granulat etter et måltid. Les pakningsvedlegget før bruk.

Pasientinformasjon

Les pakningsvedlegg

Flere produkter fra Pinex
Boots Norway © 2021