Pinex brusetabletter 500 mg 20 stk

Pinex 500 mg brusetabletter er et reseptfritt legemiddel til korttidsbehandling av smerte og feber. Til voksne og barn 3 år (15 kg).
 60,90
Varenummer
169052
  • Fri frakt  
  • Rask leveranse eller klikk og hent i apotek
  • Alltid gode tilbud

Produktbeskrivelse

Pinex brusetabletter er et reseptfritt legemiddel som inneholder paracetamol. Brukes ved kortvarige, lette til moderate smerter som hodepine, tannpine, lette muskel- og leddsmerter, for eksempel ved feber og forkjølelse samt ved ubehag ved feber. Ved høy feber må lege kontaktes. Brusetabletten løses lett opp i vann. Smak av frisk soda/farris.

Forsiktighetsregler

Bruk ikke Pinex hvis du har allergi mot noen av innholdsstoffene eller har leverbetennelse. Inneholder natrium, hvis du står på saltfattig kost (ved høyt blodtrykk og nedsatt hjerte- og nyrefunksjon) bør du derfor bruke Pinex stikkpiller eller tabletter (ikke brusetabletter). Rådfør deg med lege før bruk dersom du har nedsatt nyre- og/eller leverfunksjon eller har et høyt alkoholforbruk, da det kan medføre økt fare for leverskade, eller har en alvorlig infeksjon som blodforgiftning, da dette kan øke risikoen for såkalt metabolsk acidose. Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Høye doser eller langvarig bruk av Pinex kan gi alvorlig leverskade. Feber og smerter av ukjent årsak må ikke behandles på egen hånd i mer enn et par dager. Rådfør deg med lege ved fortsatt medisinering. Nyreskade ved langvarig bruk av Pinex kan ikke utelukkes. Bruk ikke andre legemidler som inneholder paracetamol samtidig med Pinex uten etter avtale med lege. Rådfør deg alltid med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler. Pinex inneholder sorbitol. Les pakningsvedlegget før bruk.

For gravide og ammende

Ingen uheldige effekter på fosteret er vist. Rådfør deg likevel med lege før bruk av Pinex dersom du er gravid. Går over i morsmelk, men virkning på barn som ammes er ikke sannsynlig. Rådfør deg likevel med lege ved mer enn tilfeldig bruk av Pinex ved amming.

Innhold

Virkestoff er 500 mg paracetamol. Hjelpestoffer er 300 mg sorbitol (E420), dokusatnatrium, natriumhydrogenkarbonat, natriumbenzoat (E211), vannfritt natriumkarbonat (E500), povidon, sakkarinnatrium (E954) og vannfri sitronsyre (E330). Smak: Frisk soda/farris.

Dosering og bruk

Barn 15-25 kg (3-7 år): 0,5 brusetablett 3 ganger i døgnet. Barn 25-40 kg (7-12 år) 1 brusetablett 3 ganger i døgnet Voksne: 1-2 brusetabletter 3 ganger i døgnet. Oppløses i 1/2-1 glass vann og bør drikkes så snart brusetabletten er oppløst eller brusingen er slutt. Brusetabletten kan deles. Les pakningsvedlegget før bruk.

Pasientinformasjon

Les pakningsvedlegg

Flere produkter fra Pinex
Boots Norway © 2021