Tilgjengelig for kjøp på nett mellom 8 og 16

Dette produktet må selges med veiledning av Farmasøyt, og er derfor kun tilgjengelig for kjøp på nett mellom kl 08.00 og 16.00 på hverdager.

Du kan allikevel kjøpe produktet på ditt nærmeste Boots Apotek.

Finn ditt apotek og se åpningstider.

Egenerklæring for kjøp

Dette produktet er et legemiddel som krever ekstra veiledning fra farmasøyt før kjøp, du må derfor svare på noen spørsmål i chatvinduet. Hensikten er å avklare om du har sykdommer eller bruker medisiner som gjør at du ikke kan bruke produktet, og ellers redusere faren for feilbruk og bivirkninger.

Farmasøyten vil deretter sende deg videre til handlekurven.

×

Paracet smeltetabletter 250mg 12 stk

Paracet® 250 mg smeltetabletter er et reseptfritt legemiddel til korttidsbehandling av smerte og feber. Til barn 1,5-12 år (12-40 kg).
 65,90
Varenummer
013976
  • Gratis frakt – Alle leveringsalternativ
  • Bestill reseptvarer  – Trygt og enkelt
  • Rask levering – Klikk og hent 1 time eller hjemlevering
  • Enkel betaling – Velg mellom Visa, Klarna eller Vipps

Produktbeskrivelse

Paracet 250 mg smeltetabletter er et reseptfritt legemiddel til behandling av milde til moderate smerter som hodepine, menstruasjonssmerter, tannsmerter, muskel og leddsmerter samt ubehag ved feber. Febernedsettende f.eks ved forkjølelse og influensa. Ved høy feber må lege kontaktes. Inneholder paracetamol. Med banansmak.

Forsiktighetsregler

Bruk ikke Paracet dersom du er allergisk overfor paracetamol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet eller du har leverbetennelse (hepatitt). Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Paracet dersom du har eller har hatt lever- eller nyreproblemer, har feber og smerter av ukjent årsak, svekket ernæringstilstand pga. alkoholmisbruk, spisevegring eller feilernæring eller ved febertilstander hos barn. Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Paracet må ikke brukes samtidig med andre smertestillende legemidler som også inneholder virkestoffet paracetamol. Effekten av paracetamol kan påvirke eller påvirkes av andre legemidler. Rådfør deg derfor med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Les pakningsvedlegget før bruk.

For gravide og ammende

Lang erfaring med bruk av Paracet under graviditet har ikke vist skadelige effekter. Rådfør deg likevel med lege før bruk av Paracet dersom du er gravid. Går over i morsmelk, men virkning på barn som ammes er ikke sannsynlig. Rådfør deg med lege ved bruk av Paracet under amming.

Innhold

Paracetamol 250 mg, mannitol, krysspovidon, aspartam, banansmak, magnesiumstearat, poly [butylmetakrylat, (2-dimetylaminoetyl) metakrylat, metylmetakrylat] 1:2:1, poly(etylakrylat, metylmetakrylat) 2:1 (polyakrylatdispersjon 30 %), kolloidal vannfri silika.

Dosering og bruk

De anbefalte dosene for Paracet smeltetabletter er: 13-25 kg (11/2 -7 år): 1 smeltetablett à 250 mg inntil 4 ganger daglig (hver 4.-6. time). 26-40 kg (7- 12 år): 2 smeltetabletter à 250 mg inntil 4 ganger daglig (hver 4.-6. time). Til barn over 40 kg og voksne anbefales Paracet 500 mg tabletter, brusetabletter eller stikkpiller. Kontakt lege etter 3 dager dersom feber eller smerte blir verre eller ikke blir bedre. Ikke gi høyere doser enn det som er anbefalt. Til barn under 3 år skal smeltetablettene oppløses i en teskje vann eller melk (risiko for bitter smak ved bruk av fruktsafter) før administrasjon, for å unngå at tablettgranulatet inhaleres. Til barn eldre enn 3 år kan smeltetablettene oppløses i munnen. Les pakningsvedlegget før bruk.

Pasientinformasjon

Les pakningsvedlegg

Flere produkter fra Paracet
Boots Norway © 2021