Otrason 50 mikrogram/dose nesespray 60 doser

Otrason er et reseptfritt kortisonpreparat til korttidsbehandling av neseplager ved allergi. Voksne over 18 år.
 209,00
Varenummer
553848
  • Fri frakt  
  • Rask leveranse eller klikk og hent i apotek
  • Alltid gode tilbud

Produktbeskrivelse

Korttidsbehandling av neseplager ved allergi (allergisk rhinitt) som skyldes pollen (høysnue) eller andre luftbårne allergener (som støvmidd, muggsporer eller dyreflass). Otrason bidrar til å kontrollere kroppens reaksjoner på allergener i omgivelsene. Virkestoffet er flutikasonpropionat, et kortikosteroid, som har vært et velprøvd stoff i 20 år.

Forsiktighetsregler

Brukes ikke ved overfølsomhet mot flutikasonpropionat eller andre innholdsstoffer. Brukes med forsiktighet om du har infeksjon i nesen eller bihulene, operert eller har sår i nesen, eller hvis du bruker andre legemiddler med kortikosteroider. Skal ikke brukes sammenhengende i mer enn 3 måneder. Les nøye på pakningen og pakningsvedlegget før bruk.

For gravide og ammende

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Det finnes ingen data på effekten av dette legemidlet på fertiliteten.

Innhold

Virkestoffet er flutikasonpropionat. Hver spray frigir 100 mg suspensjon, som inneholder 50 mikrogram flutikasonpropionat som avgitt dose. Andre innholdsstoffer er glukose (vannfri), mikrokrystallinsk cellulose, karmellosenatrium, fenyletylalkohol, benzalkoniumklorid, polysorbat 80 og renset vann.

Dosering og bruk

To doser i hvert nesebor 1 gang daglig, fortrinnsvis om morgenen. Når plagene er under kontroll, kan dosen reduseres til 1 spray i hvert nesebor 1 gang daglig Gir lindring allerede etter noen timer og full effekt innen 3–4 dager.

Pasientinformasjon

Les pakningsvedlegg

Boots Norway © 2021