Naproxen Mylan tabletter 250 mg 20 stk

Naproxen® tabletter er et reseptfritt legemiddel til korttidsbehandling av smerter ved menstruasjon.
 84,90
Varenummer
150961
  • Fri frakt  
  • Rask leveranse eller klikk og hent i apotek
  • Alltid gode tilbud

Produktbeskrivelse

Naproxen® 250 mg tabletter inneholder naproksen og har en smertestillende effekt ved menstruasjonssmerter. Legemidlet har lang virketid og man vil kunne oppnå smertelindring med to doseringer i døgnet.

Forsiktighetsregler

Rådfør deg alltid med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler eller naturmidler. Samtidig bruk av andre smertestillende legemidler med betennelsesdempende effekt (NSAIDs) bør unngås, også reseptfrie NSAIDs.Skal ikke brukes av personer som har eller har hatt magesår, er overfølsomme for naproksen, har alvorlig hjertesvikt og/ eller nyresvikt eller dersom andre smertestillende eller betennelsesdempende midler har forårsaket astma, elveblest eller nesetetthet. Ved langvarig feber eller smerte bør lege kontaktes. Les pakningsvedlegget nøye før bruk.

For gravide og ammende

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Proxan kan gjøre det vanskeligere å bli gravid. Fortell legen din om du planlegger å bli gravid eller om du har vanskeligheter med å bli det. Bruk ikke Proxan dersom du er kommet lenger enn 6. måned av graviditeten. Går over i morsmelk, men det er lite sannsynlig at barn som ammes påvirkes. Spør likevel legen før du bruker Proxan ved amming. Barn bør kun bruke legemidlet etter avtale med lege.

Innhold

Naproxen 250mg, Laktose, maisstivelse, povidon, natriumstivelseglykolat, talkum, magnesiumstearat og polysorbat 80

Dosering og bruk

Kan brukes av voksne og barn over 12 år. 1-2 tabletter á 250 mg ved begynnende menstruasjonssmerter. Deretter 1 tablett (250 mg) ved behov. Maksimalt 3 tabletter (750 mg) i døgnet. Til andre typer smerter enn menstruasjon, etter avtale med lege.

Pasientinformasjon

Les pakningsvedlegg

Boots Norway © 2021