Lunixen tabletter for bedre søvn 500 mg 28 stk

Lunixen 500 mg tabletter. For lindring av mild uro og søvnforstyrrelser. Bygger opp søvnkvaliteten og regulerer søvnlengden.Ingen avhengighet påvist
 209,90
Varenummer
553096
  • Fri frakt  
  • Rask leveranse eller klikk og hent i apotek
  • Alltid gode tilbud

Produktbeskrivelse

Lunixen 500 mg tabletter inneholder tørket ekstrakt av valerianarot. For å lindre milde symptomer på uro, eller for å bedre søvnrytmen gjennom hele natten.Legemidlet har klinisk dokumentert effekt på søvnproblemer, som urolig søvn eller for tidlige oppvåkninger. Daglig bruk over tid anbefales for at behandlingen skal kunne bidra til å endre søvnmønsteret og bedre søvnkvaliteten. Det kan ta 2-4 uker før optimal behandlingseffekt oppnås.Ingen avhengighet påvist. For voksne og barn over 12 år.

Forsiktighetsregler

Barn under 12 år anbefales ikke å bruke dette, grunnet manglende data og sikkerhet og effektivitet. Kontakt lege eller kvalifisert helsepersonell hvis symptomene forverres ved bruk av dette legemiddel.

For gravide og ammende

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.

Innhold

Hver drasjerte tablett inneholder 500 mg ekstrakt (som tørrekstrakt) fra Valeriana officinalis L. (valerianarot), radix (tilsvarer 2 g - 3 g valerianarot). Ekstraksjonsløsemiddel: Etanol 60 % (V/V).Tablettkjerne: Cellulose, mikrokrystallinsk, kalsiumhydrogenfosfat, vannfritt Pregelatinisert stivelse, Vannfri kolloidal silika, magnesiumstearat. Filmdrasjering: Polyvinylalkohol, Titandioksid (E171), Makrogol, Talkum, Indigokarmin (E132), Rød jernoksid (E172), Svart jernoksid (E172)

Dosering og bruk

For lindring av mild uro: 1 tabletter opptil 3 ganger daglig.For lindring av søvnforstyrrelser: 1 tablett en halv til en time før leggetid med en tidligere dose i løpet av kvelden om nødvendig.Maksimal daglig dose: 4 tabletter.

Pasientinformasjon

Les pakningsvedlegg

Boots Norway © 2021