Ibux kapsler 200 mg 20 stk

Ibux® 200 mg kapsler er et reseptfritt legemiddel til korttidsbehandling av feber og smerte. For voksne og barn over 6 år.
 82,90
Varenummer
095352
  • Fri Frakt  
  • Rask leveranse eller klikk og hent i apotek
  • Lik pris som i apotek

Produktbeskrivelse

Ibux® 200 mg kapsler inneholder virkestoffet ibuprofen. Kan brukes for kortvarig egenbehandling ved lette til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter, lette muskel- og leddsmerter og som febernedsettende ved f.eks. forkjølelse og influensa. Kapslene er små, har en glatt overflate og er uten smak, noe som gjør dem lette å svelge.

Forsiktighetsregler

Ibux må ikke brukes sammen med andre smertestillende legemidler med betennelsesdempende effekt (NSAIDs), inkludert acetylsalisylsyre, uten at det er avtalt med legen. Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Bruk ikke Ibux dersom du har mavesår, eller tidligere har hatt gjentatte tilfeller av mavesår eller blødning i mave/tarm, dersom du tidligere har fått mavesår eller blødning i mave/tarm ved bruk av betennelsesdempende/smertestillende midler (NSAIDs), dersom du er allergisk overfor ibuprofen eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet, dersom acetylsalisylsyre eller andre betennelsesdempende/smertestillende midler har forårsaket astma, elveblest eller nesetetthet eller dersom du har alvorlig hjertesvikt og/eller nyresvikt. Ved vannkopper skal bruk av ibuprofen unngås. Les pakningsvedlegget før bruk.

For gravide og ammende

Ibux kan gjøre det vanskeligere å bli gravid. Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Bruk ikke Ibux dersom du er hvis du er mer enn 6 måneder gravid. Det er lite sannsynlig at barn som ammes påvirkes, men rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du ammer. Ved vannkopper skal bruk av ibuprofen unngås.

Innhold

Ibuprofen 200 mg, makrogol 600, kaliumhydroksid 50% oppløsning, gelatin, sorbitol (flytende, delvis dehydrert), kochenillerød A (E124), lecitin, triglyserider av middels kjedelengde.

Dosering og bruk

Voksne og barn over 40 kg (over 12 år): 1-2 kapsler à 200 mg hver 4.-6. time. Ta ikke mer enn 1200mg/ 6 kapsler i løpet av et døgn. Kontakt lege etter 3 dager med feber eller 5 dager med smerte hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre. Til barn anbefales det at dosen beregnes ut fra barnets vekt: 5-10 mg pr. kg kroppsvekt 3-4 ganger daglig. Anbefalt dosering er angitt nedenfor: Barn 20-29 kg (6-9 år): 1 kapsel à 200 mg hver 6.-8. time. Ta ikke mer enn 600 mg/ 3 kapsler i løpet av 24 timer. Barn 29-40 kg (9-12 år): 1 kapsel à 200 mg hver 4.-6. time. Ta ikke mer enn 800 mg/ 4 kapsler i løpet av 24 timer. Dersom barn og ungdom opptil 18 år trenger behandling lenger enn 3 dager, eller symptomene forverrer seg, skal lege kontaktes. Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet eller som lege eller apotek har fortalt deg. Snakk med lege eller apotek hvis du er usikker. Les pakningsvedlegget før bruk.

Pasientinformasjon

Les pakningsvedlegg

Boots Norway © 2021