Ibumetin tabletter 400 mg 20 stk

Ibumetin 400 mg tabletter er et reseptfritt legemiddel til korttidsbehandling av smerte og feber. Til voksne og barn over 6 år (20 kg).
 99,90
Varenummer
018475
  • Fri frakt  
  • Rask leveranse eller klikk og hent i apotek
  • Alltid gode tilbud

Produktbeskrivelse

Ibumetin 400 mg tabletter inneholder virkestoffet ibuprofen som brukes til kortvarig egenbehandling ved lette til moderate smerter som hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter, lette muskel- og leddsmerter og som febernedsettende ved for eksempel forkjølelse og influensa. Ved høy feber må lege kontaktes. Ibuprofen lindrer symptomene, men påvirker ikke sykdomsårsaken. Inneholder Laktulose.

Forsiktighetsregler

Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler sammen med Ibumetin. Bruk ikke Ibumetin dersom du er allergisk overfor ibuprofen eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet, dersom du tidligere har hatt eller har magesår eller mageblødning, dersom acetylsalisylsyre, ibuprofen eller lignende betennelsesdempende midler tidligere har gitt utslett, rennende nese eller astma, dersom du har alvorlig leversvikt, alvorlig hjertesvikt eller alvorlig nedsatt nyrefunksjon eller dersom du har en sykdom som kan forsterke faren for blødning. Ved vannkopper skal bruk av Ibumetin unngås. Les pakningsvedlegget før bruk.

For gravide og ammende

Ibumetin kan gjøre det vanskeligere å bli gravid og det anbefales ikke å bruke Ibumetin dersom du prøver å bli gravid. Bruk ikke Ibumetin i løpet av de første 6 månedene av graviditeten med mindre legen din har bestemt at det er nødvendig. Bruk ikke Ibumetin dersom du er mer enn 6 måneder gravid. Går over i morsmelk, men risiko for påvirkning av barnet er lite sannsynlig. Rådfør deg likevel med lege ved bruk av Ibumetin under amming. Det er begrenset erfaring med behandling av barn. Kontakt lege etter 3 dager med feber eller 5 dager med smerte hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre. Det er en risiko for nedsatt nyrefunksjon hos dehydrerte barn og unge.

Innhold

400 mg Ibuprofen. Laktosemonohydrat, vannfri kolloidal, silika, krysskaramellosenatrium (E468), potetstivelse, mikrokrystallinsk cellulose (E460), magnesiumstearat (E572), propylenglykol, talkum og hypromellose.

Dosering og bruk

Den anbefalte dosen til voksne ved milde til moderate smerter og ved feber er: 1 tablett à 400 mg hver 4-6 time. Ta maksimum 1200 mg i løpet av 24 timer. Til barn anbefales det at dosen beregnes ut fra barnets vekt: 5-10 mg pr. kg kroppsvekt, 3-4 ganger daglig. Den vanlige anbefalte døgndose er 20 til 30 mg pr. kg kroppsvekt. Anbefalt dose: Barn 20-29 kg (6-9 år): 1/2 tablett à 400 mg hver 6-8 time. Gi ikke mer enn 600 mg i løpet av 24 timer. Barn 29-40 kg (9-12 år): 1/2 tablett à 400 mg hver 4-6 time. Gi ikke mer enn 800 mg i løpet av 24 timer. Barn over 40 kg (over 12 år): 1/2-1 tablett à 400 mg hver 4-6 time. Gi ikke mer enn 1200 mg i løpet av 24 timer. Tabletten kan deles i like doser. Les pakningsvedlegget før bruk.

Pasientinformasjon

Les pakningsvedlegg

Boots Norway © 2021