Fluoresceinna Minim Øyedr 20 mg 20X0,5 ml

Fluoresceinna er et reseptfritt legemiddel som brukes som diagnostisk fargemiddel.
 231,90
Varenummer
439547
  • Fri frakt  
  • Rask leveranse eller klikk og hent i apotek
  • Alltid gode tilbud

Produktbeskrivelse

Farging av lesjoner og skrammer på cornea og konjunktiva, for tilpassing av kontaktlinser, for å oppdage fremmedlegemer og for å teste passasjen i tårekanalene. Til applanasjonstonometri kombinert med oksybuprokainklorid.

Forsiktighetsregler

Legemidlet kan påvirke evnen til at kjøre bil eller bruke maskiner. Fluresceinnatrium kan forårsake forbigående uklart syn eller tåkesyn. Man bør derfor ikke kjøre bil eller betjene maskiner før synet er normalisert. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet overfor virkestoffet eller et eller flere av hjelpestoffene. Skal ikke brukes sammen med myke kontaktlinser da de kan misfarges.

For gravide og ammende

Graviditet: Ved bruk av øyedråper anses den systemiske eksponeringen for fluoresceinnatrium å være så liten at det sannsynligvis medfører liten risiko for skadelige effekter på svangerskapsforløpet, fosteret eller det nyfødte barnet. Amming: Ved bruk av øyedråper anses den systemiske eksponeringen for fluoresceinnatrium å være liten. Det er lite sannsynlig at barn som ammes blir påvirket.

Innhold

 Fluoresceinnatrium 20 mg, sterilt vann. Uten konserveringsmiddel.

Dosering og bruk

1-2 dråper i øyet. Endosebeholderen skal kasseres etter drypping.

Pasientinformasjon

Les pakningsvedlegg

Boots Norway © 2021