Cetirizin Sandoz tabletter 10 mg 30 stk

Cetirizin Sandoz er et reseptfritt legemiddel til korttidsbehandling av øye- og neseplager ved allergi (pollenallergi). Til voksne og barn over 6 år.
 185,00
Varenummer
410187
  • Fri frakt  
  • Rask leveranse eller klikk og hent i apotek
  • Alltid gode tilbud

Produktbeskrivelse

Cetirizin Sandoz inneholder virkestoffet cetirizin som lindrer øye- og neseplager ved sesongbetinget allergi, for eksempel pollenallergi, og helårlig allergi. Ved anbefalt dosering forbedrer virkestoffet cetirizin livskvaliteten hos pasienter med helårlig og sesongbetont allergisk rhinitt.

Forsiktighetsregler

Bruk ikke Cetirizin Sandoz hvis du har en alvorlig nyresykdom (alvorlig nyresvikt med kreatininclearance under 10 ml/min) eller hvis du vet at du er allergisk overfor cetirizindihydroklorid, overfor noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet eller overfor hydroksyzin eller piperazinderivater (nært beslektede virkestoffer i andre legemidler). Rådfør deg med lege før bruk dersom har nedsatt nyrefunksjon (behov for lavere dose som lege bestemmer), epilepsi, risiko for kramper eller problemer med vannlatning. Les pakningsvedlegget før bruk.

For gravide og ammende

Bruk av Cetirizin under graviditet bør unngås, rådfør med lege. Du bør ikke bruke Cetirizin Sandoz under amming fordi cetirizin går over i morsmelk.

Innhold

Én filmdrasjert tablett inneholder 10 mg cetirizindihydroklorid. Tablettkjerne: cellulose, mikrokrystallinsk, laktosemonohydrat, magnesiumstearat, silika, kolloidal vannfri. Tablettdrasjering: hypromellose, laktosemonohydrat, makrogol 4000, fargestoffet titandioksid (E 171).

Dosering og bruk

Voksne og barn over 12 år: 1 tablett 1 gang daglig. Barn i alderen 6–12 år: 1/2 tablett 2 ganger daglig. Tablettene skal svelges med et glass væske. Les pakningsvedlegget før bruk.

Pasientinformasjon

Les pakningsvedlegg

Boots Norway © 2021