Paracet tabletter 500mg 20 stk

Trykk på bildet for å zoome

Paracet® 500 mg tabletter er et reseptfritt legemiddel til korttidsbehandling av smerte og feber. Til voksne og barn over 3 år (15 kg).

46,90

517128


Produktinformasjon

Paracet 500 mg tabletter er et reseptfritt legemiddel til behandling av milde til moderate smerter som hodepine, menstruasjonssmerter, tannsmerter, muskel og leddsmerter samt ubehag ved feber. Febernedsettende f.eks ved forkjølelse og influensa. Ved høy feber må lege kontaktes. Inneholder paracetamol.

Forsiktighetsregler

Bruk ikke Paracet dersom du er allergisk overfor paracetamol eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet eller du har leverbetennelse (hepatitt). Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Paracet dersom du har eller har hatt lever- eller nyreproblemer, har feber og smerter av ukjent årsak, svekket ernæringstilstand pga. alkoholmisbruk, spisevegring eller feilernæring eller ved febertilstander hos barn. Angitt dosering må ikke overskrides uten etter avtale med lege. Paracet må ikke brukes samtidig med andre smertestillende legemidler som også inneholder virkestoffet paracetamol. Effekten av paracetamol kan påvirke eller påvirkes av andre legemidler. Rådfør deg derfor med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Les pakningsvedlegget før bruk.


Innholdsdeklarasjon

Paracetamol 500 mg, pregelatinisert stivelse, povidon, stearinsyre.


Gravide og Ammende

Lang erfaring med bruk av Paracet under graviditet har ikke vist skadelige effekter. Rådfør deg likevel med lege før bruk av Paracet dersom du er gravid. Går over i morsmelk, men virkning på barn som ammes er ikke sannsynlig. Rådfør deg med lege ved bruk av Paracet under amming.


Dosering og bruksområde

For voksne og barn over 3 år Barn: 15-25 kg (3-7 år): 1/2 tablett inntil 3 ganger i døgnet.  25-40 kg (7-12 år): 1 tablett inntil 3 ganger i døgnet. Voksne og barn over 40 kg (12 år): 1-2 tabletter inntil 3 ganger i døgnet. Les pakningsvedlegget før bruk.


Pasientinformasjon

Les pakningsvedlegg


Del

Populære produkter

NO7 LINE CORRECTING Booster Serum 15 ml Før: 579.9

405,93

Antibac 85% hånddesinfeksjon 1000 ml

219,-

LyncMed munnbind type I med strikk og nesebøyle

299,-

Zyrtec tabletter 10 mg 30 stk

99,-