MEDLEMSVILKÅR


1. Om Boots kundeklubb

Boots kundeklubb er et fordels- og lojalitetsprogram for kunder av Boots AS («Boots») som har registrert seg som medlem («du»). Ved å registrere deg som medlem, samtykker du til vilkårene i denne avtalen. Denne avtalen består av Medlemsvilkår for Boots kundeklubb og Personvernerklæring. Fordelene for deg som medlem kan du lese her!

2. Om medlemskapet

For å bli medlem av Boots’ kundeklubb, må du godta medlemsvilkårene. Medlemskap i Boots kundeklubb er gratis og åpent for alle privatpersoner som har fylt 16 år. Ved innmelding må du registrere deg med norsk mobilnummer (+47), gyldig e-post-adresse og navn. Du er ansvarlig for at opplysninger du gir om deg selv er korrekte og oppdaterte til enhver tid.

Mobilnummer anvendes som medlemsnummer, dette fungerer som ditt «kundekort» ved å oppgi ved kjøp i våre apotek. Som medlem av Boots kundeklubb vil du motta tilbud forbeholdt medlemmer. Fordelene medlemskapet gir er personlige og kan ikke overdras til eller arves og deles av andre.

3. Personvern

Ved å melde deg inn i Boots kundeklubb og benytte deg av medlemsfordelene i kundeklubben samtykker du til at Boots registrerer og behandler personopplysninger om deg. Dette innebærer at Boots vil lagre ditt navn, e-post og telefonnummer og at Boots kan benytte disse kanalene til å kontakte deg.

Du kan i tillegg samtykke til at Boots kan sende deg ulike former for markedsføring per e-post og/eller SMS. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke, og dette vil framkomme tydelig på alle SMSer og e-poster du mottar fra oss. Selv om du trekker tilbake ditt samtykke knyttet til markedsføring, kan Boots fortsatt sende deg informasjon som er av betydning for medlemsforholdet ditt så lenge du er medlem i kundeklubben. Dette kan f.eks. være aktuelt dersom Boots gjør endringer i medlemsvilkårene.

Ved å registrere kjøpene dine hos Boots i Boots kundeklubb kan du også samtykke til at Boots kan benytte informasjon om dine handlevaner til å gi deg mer relevante tilbud pr. epost. Kjøpshistorikk og klikk på Boots sine nettsteder, e-post og SMS kan anvendes for tilpasset markedsføring i ulike kanaler. Vi kan ikke gjøre dette med mindre du selv samtykker at vi har lov til å gjøre dette.

Din informasjon og kjøpsdata vedrørende reseptbelagte midler vil ikke lagres av Boots.

Du kan når som helst se hvilken informasjon vi har registrert om deg og administrere den informasjonen som er lagret ved å logge deg inn på Min Side på Boots.no.

Boots står ansvarlig for at lagring og anvendelse av dine personopplysninger skjer i tråd med Personopplysningsloven. Formålet med å behandle de personopplysninger vi registrerer om deg, er at vi skal kunne administrere medlemskapet og kjøpene dine, samt gi deg en fullgod kundeklubbservice. Det vil si at vi kan tilpasse medlemskapet til deg og dine interesser. Blant annet kan vi tilpasse medlemstilbud, medlemsinformasjon, nettsider, digital kommunikasjon og de øvrige tjenester og fordeler som tilbys våre kundeklubbmedlemmer.

Dersom du ønsker innsyn i de personopplysningene Boots har, eller dersom du ønsker dine opplysninger rettet eller slettet, kan du fylle ut de relevante skjemaene som ligger på Boots.no og sende dem inn på e-post til kundesenter@boots.no.

Opplysninger om deg deles ikke videre til tredjeparter, med unntak av våre databehandlere. Vi har inngått tilfredsstillende avtaler med våre databehandlere slik at dine personopplysninger håndteres i samsvar med personopplysningsloven.

Boots arbeider for å ivareta ditt personvern når du blir medlem i vår kundeklubb eller for øvrig benytter deg av våre tjenester. Mer informasjon om hvordan Boots behandler dine personopplysninger finnes i vår personvernerklæring her.

4. Cookies

På vårt nettsted www.boots.no benyttes informasjonskapsler, såkalte cookies. Dette er vanlig på de fleste nettsteder. Cookies er små tekstfiler som lagres på din datamaskin. Mer informasjon om hvilke cookies vi benytter finnes her.

5. Rabattkoder

Du vil kunne motta eksklusive rabattkoder som medlem i Boots kundeklubb. Når du handler på Boots’ nettside med rabattkoder, lagrer vi informasjon om kjøpsmønsteret til våre kundeklubbmedlemmer hva gjelder ikke-reseptbelagte varer. Dette gjelder informasjon om konkrete produkter, antall produkter og totalt beløp til vår medlemsbase. Bruken av rabattkoder lagres og analyseres sammen med dine kundedata i nettbutikken. Dette gjør vi for å kunne gi deg gode og relevante tilbud i nettbutikken.

6. Vilkårenes varighet

Vilkårene gjelder fra juli 2018 og erstatter alle tidligere vilkår for medlemskap i Boots kundeklubb. Som medlem kan du si opp avtalen med umiddelbar virkning. Du vil innen 30 dager motta en bekreftelse på at alle opplysninger om deg er slettet hos Boots. Oppsigelse av avtalen gjøres ved å kontakte Boots AS på kundesenter@boots.no. Boots forbeholder seg retten til, uten varsel, å endre medlemsvilkårene for Boots kundeklubb. Endringer vil bli kommunisert på våre nettside; boots.no. Et medlem vil også kunne motta opplysninger om endringer ved å henvende seg til Boots AS. Boots forbeholder seg retten til, med 30 dagers varsel, å avvikle eller erstatte Boots kundeklubb. Dersom Boots kundeklubb må avvikles grunnet et lands lovgivning, en domsavgjørelse eller grunnet forbud gitt av myndigheter, kan Boots kundeklubb uten forvarsel opphøre med umiddelbar virkning. Boots kan si opp avtalen med deg med umiddelbar virkning dersom du har oppgitt feilaktige opplysninger eller har brutt dine forpliktelser i henhold til disse vilkårene.

7. Force Majeure

Dersom det oppstår en situasjon som gjør det umulig for Boots AS å oppfylle sine forpliktelser i tråd med disse vilkårene, og som etter vanlige kjøpsrettslige regler regnes som Force Majeure, opphører den rammede parts forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer. Som Force Majeure regnes eksempelvis lovendring, arbeidskonflikt, streik, lockout eller andre omstendigheter som partene ikke rår over, slik som krig, opprør, brann, eksplosjon eller inngrep fra offentlige myndigheter.

8. Tvister og lovvalg

Ved evt. tvister vedrørende tolkning av betingelser og medlemsvilkår for kundeklubben, gjelder norsk rett og rett verneting er Oslo tingrett, med mindre annet følger av ufravikelig lovgivning.

9. Kontakt oss

Boots Norge AS
Maridalsveien 300
4593 Nydalen
Epost: kundesenter@boots.no

Boots Norway © 2021