Bestilling med Klikk og Hent

Dette produktet er et legemiddel som krever ekstra veiledning fra farmasøyt før kjøp. Mellom kl 16.00 og 08.00, samt i helger, er produktet derfor kun tilgjengelig for bestilling med Klikk og hent i apotek.

Ordren vil være klart for henting på ditt valgte Boots Apotek innen 1 time i åpningstiden til apoteket.

Dette produktet kan kun kjøpes av menn over 18 år. Kan du bekrefte at du er mann?


Finn ditt apotek og se åpningstider (åpnes i nytt vindu)

Egenerklæring for kjøp av produkt uten resept

Dette produktet er et legemiddel som krever ekstra veiledning fra farmasøyt før kjøp, du må derfor svare på noen spørsmål i chatvinduet. Hensikten er å avklare om du har sykdommer eller bruker medisiner som gjør at du ikke kan bruke produktet, og ellers redusere faren for feilbruk og bivirkninger.

Farmasøyten vil deretter sende deg videre til handlekurven.

×
Oppdatert 07.12.2023 Publisert 31.08.2022
PSO tiden er over, vennligst logg på igjen

Hodelus

Hva er det?

Hodelus er små, blodsugende vingeløse insekter som lever i hodebunnen på mennesker. De er lett gjennomskinnelige og har grå, brun eller sort farge. De tar ofte farge etter
hårfargen, men kan bli mørkere når de akkurat har sugd blod. Voksne lus kan bli 2-3 mm lange. Luseegg er 0,3-0,8mm lange, gulhvite og gjennomsiktlige. Nyklekket egg (nymfe) ser ut som en fullvoksent lus, men er litt mindre og lysere i fargen. Luseegg, nymfer,fullvoksne og døde lus er alle godt festet til hårstråene.

Hodelus forekommer hyppigst blant barn som går i barnehage og på skole. Lus smitter ved tett kontakt mellom hoder, hvor lusa kan krype over på hårstråene. Det er lusas spytt
i kontakt med hud som utløser kløe. Sår og infeksjon i bittsted er også et symptom. Slike symptomer opptrer ofte først flere uker etter smitte.

Visste du at?

  • Lus kan ikke vaskes ut av håret med vanlig sjampo, og lusesmitte har ikke noe med dårlig hygiene å gjøre. Lusesmitte forekommer hele året, og er ikke sesongavhengig.
  • Lus kan hverken fly eller hoppe, og smitter kun ved nærkontakt mellom hoder, hvor lusa kan krype over fra en person til en annen.
  • Lusa svekkes raskt når den ikke har tilgang til næring (blod), og det er derfor lite sannsynlig at lus smitter gjennom hodeplagg, børster, kammer eller hårstrikk. Men for å redusere smitterisiko anbefales det likevel at man ikke deler dette med andre. Kammer og børster mm kan fryses på -20 grader i minst 4 timer eller vaskes ved 60 grader.
  • Man bør foreta en grundig lusesjekk på alle i familien når noen i omgangskretsen er smittet.
  • Ved påvist lus skal barnehage eller skole varsles, slik at forebyggende tiltak kan settes i gang og dermed forebygge langvarige perioder med lusesmitte i klassen/barnehagen.
  • Kun de med påvist lus skal behandles.

HVa kan du selv gjøre?

Forebygging

Det beste tiltaket mot smitte er å sjekke barna jevnlig, minst én gang i måneden, helst oftere. Ved kjent smitte i skole eller barnehage bør hele familien sjekkes jevnlig. Hodelus ses oftest i nakken, bak ørene og oppover bakhodet (mot issen). Mistenker man lus, bør man undersøke håret systematisk og nøye ved hjelp av en fintannet lusekam, forstørrelsesglass og godt lys.
Undersøkelsen bør gjøres i vått hår, da vått hår hemmer lusas bevegelse. Tilsett gjerne litt balsam for å lette kammingen. Legg et hvitt håndkle over skuldrene for lettere å se evt. lus og egg som ramler av. Gre håret i små partier om gangen, fra hudebunnen til hårtuppene, og gransk hårstråene nær hodebunnen nøye. Dersom man oppdager lus skal håret behandles med lusemiddel. Vask kammen og håndkleet ved 60 grader eller fryses ved -20 grader. Man kan også gre i tørt hår. Da bør personen som gres stå bøyd over et hvitt papirark slik
at man lettere kan fange opp lus som ramler av pga. kammingen.

Behandling

Bare den som har fått påvist lus skal behandles. I Norge har vi to typer behandling mot hodelus; medisinsk utstyr og legemidler. Medisinsk utstyr: Inneholder dimetikon og/eller planteoljer. Dimetikon er en silikonforbindelse som tar livet av lusene ved å tette pustekanalene deres og hindre utskillelse av vann. Siden dette er en mekanisk virkningsmekanisme er det ikke risiko for resistensutvikling ved bruk av dimetikon. Dimetikon har dokumentert effekt, og er i det som anbefales som førstevalg ved lusebehandling.

Legemidler: Eneste legemiddelet på markedet er Nix, som inneholder virkestoffet permetrin. Permetrin dreper lusa ved å lamme nervesystemet deres. Det er observert en
del resistensutvikling mot permetrin hos lus, så middelet kan være lite effektivt. Ved behandling av barn under 6 måneder, kontakt lege.

Husk: Før bruk av lusemidler må pakningsvedlegget leses og følges nøye. Etter behandlingens slutt er det viktig å kontrollere håret ukentlig i tre uker.

Kamming: Lus kan også bekjempes med kamming. Kammingen må utføres systematisk og nøye annenhver dag i 12-14 dager, deretter må håret kontrolleres med kamming én
gang i uken i tre uker. Kam i vått hår, slik beskrevet over.

Barbering: Hvis håret er kortere enn 0,5 mm vil ikke lusa kunne overleve. Særlig for barn kan barbering være et behandlingsalternativ. Bruk lusekam for å fjerne lus som forsøker å holde seg fast i hårstubbene.

Vi anbefaler også bruk av lusekam og forstørrelsesglass.

Er allmentilstanden dårlig eller du mistenker alvorlig sykdom – ta kontakt med lege. Ved bruk av legemidler, les pakningsvedlegget nøye.

Boots Norway © 2024