Bestilling med Klikk og Hent

Dette produktet er et legemiddel som krever ekstra veiledning fra farmasøyt før kjøp. Mellom kl 16.00 og 08.00, samt i helger, er produktet derfor kun tilgjengelig for bestilling med Klikk og hent i apotek.

Ordren vil være klart for henting på ditt valgte Boots Apotek innen 1 time i åpningstiden til apoteket.

Dette produktet kan kun kjøpes av menn over 18 år. Kan du bekrefte at du er mann?


Finn ditt apotek og se åpningstider (åpnes i nytt vindu)

Egenerklæring for kjøp av produkt uten resept

Dette produktet er et legemiddel som krever ekstra veiledning fra farmasøyt før kjøp, du må derfor svare på noen spørsmål i chatvinduet. Hensikten er å avklare om du har sykdommer eller bruker medisiner som gjør at du ikke kan bruke produktet, og ellers redusere faren for feilbruk og bivirkninger.

Farmasøyten vil deretter sende deg videre til handlekurven.

×
Oppdatert 20.06.2024 Publisert 04.01.2023
PSO tiden er over, vennligst logg på igjen

Farmasøytens faktaark

Depresjon

Boots ApotekBoots Apotek

Hva kommer det av?

Det er naturlig å ha perioder i livet med nedsatt stemningsleie, men vedvarer dette over lengre tid kan man være rammet av en depresjon. Ved en depresjon vil følelsen av nedstemthet kunne gå ut over søvn, appetitt og det sosiale livet. Depresjoner kan ofte knyttes til stressende hendelser i livet, som for eksempel dødsfall, samlivsbrudd eller økonomiske problemer. Det er derimot ikke alltid at årsaken til en depresjon er kjent.

Visste du at?

  • Forekomsten av depresjoner har økt de siste tiårene.

  • Kvinner får oftere depresjoner enn menn. Man regner med at rundt 15- 25 % av alle kvinner og 7-12 % av alle menn får en depresjon som krever behandling.

  • Depresjon kan være arvelig.

  • Sykdom med store fysiske utslag som f.eks. hjerteinfarkt og hjerneslag øker risikoen for depresjon.

  • Depresjon er den hyppigste psykiske lidelsen hos eldre.

Hva kan du gjøre selv?

  • Depresjon behandles vanligvis med samtaleterapi og/eller antidepressive legemidler.

  • Når man er deprimert kan selv de hverdagslige ting føles håpløse. Å spise godt, mosjoner og holde kontakten med venner vil være nyttig.

  • Ved moderat til alvorlig depresjon kan det være nødvendig med behandling med legemidler, enten alene eller i kombinasjon med andre behandlingsformer for eksempel samtaleterapi.

En depresjon er sjelden noe du med letthet kommer deg ut av, og mange trenger profesjonell hjelp, og noen legemiddelbehandling med antidepressive legemidler.Det er kjent at ulike signalstoffer i hjernen påvirker stemningsleiet. Signalstoffene fungerer som ”budbringere” mellom nervecellene i hjernen. Eksempelvis fører mangel på signalstoffet serotonin til symptomer på depresjon. Det finnes flere grupper av legemidler som brukes ved depresjon. De virker på litt forskjellige måter, men felles for dem er at de virker gjennom å påvirke nivået av signalstoffer, for eksempel øke serotoninnivået.

 

Oppstart

Ved oppstart av behandlingen er det viktig å være bevisst på at det kan ta 2-3 uker før man merker effekt, og det kan ta opp til 4-6 uker før man opplever markert symptom-lettelse. Har man ikke merket noen effekt etter 6 uker bør man ta kontakt med legen.

 

Avslutning

Vanligvis anbefales behandling i minst 6 måneder. Dette for å vedlikeholde effekten selv om man føler seg bedre etter kortere tid. Ved avslutning anbefales vanligvis en trinnvis nedtrapping av doseringen. Avslutning av behandlingen skal alltid skje i samråd med lege.

 

Bivirkninger

Eksempler på bivirkninger er diaré, munntørrhet, kvalme, forstoppelse, økt svette, hodepine, skjelvinger, søvnighet, søvnløshet og nedsatt sexlyst. Munntørrhet er en bivirkning som oppstår hyppig. Dette er det viktig å behandle, da tørrhet i munnen over tid er skadelig for tennene. Mer informasjon om bivirkninger om ditt legemiddel finner du i pakningsvedlegget. De fleste bivirkninger inntrer ofte med en gang, men de avtar vanligvis etter hvert. Siden effekten av legemiddelet kommer gradvis, mens bivirkningene kommer med en gang, kan de første ukene ved bruk av antidepressive legemidler være utfordrende.

 

Interaksjoner

Johannesurt - Det er viktig å ikke kombinere johannesurt med antidepressive legemidler for å få en bedre effekt. Dette kan gi overdose av antidepressiva og dermed få alvorlige følger. Alkohol - Alkohol bør brukes med forsiktighet i kombinasjon med flere antidepressive legemidler, fordi de kan påvirke hverandre. Spør gjerne på apoteket eller se i pakningsvedlegget hva som gjelder for ditt legemiddel.

Kilder: helsenorge.no, nhi.no, felleskatalogen.no, nel.no.

Er allmentilstanden dårlig eller du mistenker alvorlig sykdom – ta kontakt med lege. Ved bruk av legemidler, les pakningsvedlegget nøye.

Boots Norway © 2024