PEF samarbeidPEF samarbeid

Boots Apotek samarbeider med Psoriasis- og eksemforbundet om informasjon om hudsykdommer og kampanjer.


Psoriasis- og eksemforbundet

Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) er en interesseorganisasjon for personer med hudsykdommer og leddsykdommen psoriasisartritt. Vi jobber for å gjøre diagnosene som psoriasis, psoriasisartritt, atopisk eksem, hidradenitis suppurativa (HS) og kronisk urtikaria (elveblest) kjent og akseptert i samfunnet. Målet vårt er at du som har en hudsykdom skal leve et bedre liv med diagnosen din og få et godt behandlingstilbud.

Vårt samarbeid

Hudsykdommer er et stort helseproblem i Norge, og Boots Apotek ønsker i samarbeid med Psoriasis- og eksemforbundet å sette ytterligere fokus på dette viktige området. Psoriasis- og eksemforbundet er en landsomfattende interesseorganisasjon for personer med psoriasis, psoriasisartritt, atopisk eksem og andre hudsykdommer.


Organisasjonen har i dag ca. 5000 medlemmer.


Hovedformålene til organisasjonen er:

  •  Å gjøre psoriasis, atopisk eksem, andre hudsykdommer og psoriasisartritt kjent, forstått og akseptert i samfunnet.
  • At alle som har psoriasis, atopisk eksem, andre hudsykdommer og psoriasisartritt skal sikres et godt behandlingstilbud nasjonalt og lokalt.
  • Å styrke forskning omkring psoriasis, atopisk eksem, andre hudsykdommer og psoriasisartritt.
  • Å opprettholde og forbedre gjeldende rettigheter, og på medlemmenes vegne framsette krav om rettferdige ordninger som gir trygghet for den enkelte.
  • At medlemmene og andre får relevant informasjon om alle forhold som kan forbedre livskvaliteten.
  • At brukermedvirkning blir en realitet, slik at de interesser forbundet skal ivareta blir tatt hensyn til i beslutningsprosessene.
  • Å fremme nasjonalt, nordisk og internasjonalt samarbeid, og gjennom dette medvirke til utveksling av informasjon, styring av forskning og bedring av behandlingstilbud på tvers av landegrensene.

POPULÆRE PRODUKTER

Boots Norway © 2021