Spersallerg øyedråper 10 ml

Spersallerg øyedråper er et reseptfritt legemiddel til behandling av øyeplager ved pollenallergi. Til voksne og ungdom.
 179,90
Varenummer
593218
  • Fri frakt  
  • Rask leveranse eller klikk og hent i apotek
  • Alltid gode tilbud

Produktbeskrivelse

Spersallerg øyedråper inneholder virkestoffet antazolin, et antihistamin, og tetryzolin, et karsammentrekkende stoff. Antazolin blokkerer for de allergifremkallende stoffer som frigis ved en overfølsomhetsreaksjon og tetryzolin trekker blodkarene i øyets bindehinne sammen. Spersallerg minsker dermed kløe, røde og rennende øyne ved en allergisk reaksjon. Gir rask lindring.

Forsiktighetsregler

Bruk ikke Spersallerg hvis du er overfølsom (allergisk) overfor antazolinhydroklorid, tetryzolinhydroklorid eller et av de andre innholdsstoffene i Spersallerg, du bruker en type legemidler mot depresjon som kalles MAO-hemmere eller har trangvinklet grønn stær (glaukom). Ved allergi er oftest begge øyne irritert, ved plager i bare ett øye bør derfor alltid lege kontaktes. Inneholder Les pakningsvedlegget før bruk.

For gravide og ammende

Rådfør deg derfor med lege før bruk av Spersallerg dersom du er gravid eller ammer. Effekt og sikkerhet ved bruk hos barn er ikke undersøkt.

Innhold

1 ml inneh.: Antazolinhydroklorid 0,5 mg, tetryzolinhydroklorid 0,4 mg, benzalkoniumklorid 0,05 g, hypromellose, natriumklorid, fortynnet saltsyre (pH-justering), sterilt vann.

Dosering og bruk

Voksne og ungdom: 1 dråpe i hvert øye 2-4 ganger daglig i inntil 14 dager. Hvis mer enn ett medikament skal brukes i øyet bør det være et intervall på minst 5 minutter mellom bruken av de ulike medikamentene. Dersom du bruker kontaktlinser, bør disse fjernes før øyedråpene gis og ikke settes inn igjen før etter 15 minutter Les pakningsvedlegget før bruk.

Pasientinformasjon

Les pakningsvedlegg

Boots Norway © 2021