Sår-og øyeskyll

Isotonisk saltvannssprray for rensing og fukting av sår og øyne
 191,90
Varenummer
925201
  • Fri frakt  
  • Rask leveranse eller klikk og hent i apotek
  • Alltid gode tilbud

Produktbeskrivelse

0,9 % Fosfatbuffret saltvannsoppløsning i trykkbeholder med sprayhode. Gir fin og behagelig dusj med isotonisk saltvann som ikke svir da det er samme saltinnhold som kroppsvæsken ellers. Renser og fukter. Helt naturlig. Steril. Brukerveiledning på emballasjen.

Forsiktighetsregler

Beholder under trykk. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50°C /122°F. Oppbevares utilgjengelig for barn

Innhold

Trykkbeholder 100 ml.

Dosering og bruk

Trykkbeholderen må være i loddrett posisjon. Hold sprayhodet 10 cm. fra såret/øye, og trykk hardt i 1.sekund. Kan gjentas ved behov.

Boots Norway © 2021