Paracetduo tabletter 500/65mg 20 stk

Paracetduo® 500 mg / 65 mg tabletter er et reseptfritt legemiddel til korttidsbehandling av smerte og feber. Til voksne og barn over 15 år.
 74,90
Varenummer
540973
  • Fri frakt  
  • Rask leveranse eller klikk og hent i apotek
  • Alltid gode tilbud

Produktbeskrivelse

Paracetduo tabletter brukes som korttidsbehandling av feber, f.eks. ved forkjølelse og influensa, og milde til moderate smerter, som f.eks. hodepine, tannpine, menstruasjons-, muskel- og leddsmerter. Ved høy feber må lege kontaktes. Paracetduo® brusetabletter inneholder en kombinasjon av paracetamol og koffein. Koffein kan for noen øke den smertestillende effekten av paracetamol.

Forsiktighetsregler

Bruk ikke Paracetduo dersom du er allergisk overfor paracetamol, koffein eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet, lider av alvorlig leversykdom (hepatitt) eller har alvorlig leversvikt. Du må ikke ta Paracetduo sammen med andre legemidler som inneholder paracetamol. Rådfør deg med lege før bruk dersom du har leverskade/sykdom, nedsatt nyrefunksjon, alkoholproblemer eller lider av hemolytisk anemi eller nedsatt funksjon av enzymet glukose-6-fosfatdehydrogenase. Paracetduo kan påvirke eller påvirkes av andre legemidler. rådfør deg derfor med lege dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Paracetduo inneholder en kilde til fenylalanin. Brusetabletten inneholder natrium som det bør det tas hensyn til hos pasienter som er på en kontrollert natriumdiett (saltfattig diett). Les pakningsvedlegget før bruk.

For gravide og ammende

Rådfør deg med lege eller apotek før du tar Paracetduo 500 mg/65 mg dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Koffeinet i Paracetduo 500 mg/65 mg kan påvirke fosteret. Dette legemidlet bør derfor ikke brukes under graviditet. Går over i morsmelk, og koffein i morsmelk kan ha stimulerende effekt på barnet som ammes. Rådfør deg derfor med lege ved bruk av Paracetduo 500 mg/65 mg under amming. Paracetduo 500 mg/65 mg må ikke gis til barn under 15 år.

Innhold

Paracetamol 500 mg Koffein 65 mg Pregelatinisert maisstivelse Povidon 25 Krysskarmellosenatrium Granulert cellulose, mikrokrystallinsk Kolloidal silika Magnesiumstearat

Dosering og bruk

Voksne og barn over 15 år: 1-2 tabletter ved behov inntil 3 ganger daglig med intervall på minst 4 timer. Ikke ta mer enn 6 tabletter (3000 mg paracetamol) i løpet av 24 timer. Tablettene bør svelges med rikelig mengde vann. Les pakningsvedlegget før bruk.

Pasientinformasjon

Les pakningsvedlegg

Boots Norway © 2021